Nieuws

Kostprijsonderzoek en meer
Gepubliceerd op: 23 februari 2024

Het is ruim tien jaar geleden en nu is het dan weer zover: het volgende kostprijsonderzoek komt er aan. Waarom en hoe? Een stukje geschiedenis In 2011 werd onze beroepsgroep gedwongen om met een experiment ‘vrije tarieven’ mee te doen. Dit experiment kwam uit de koker van de overheid en niet van de KNMT of […]

To be safe or to be free? That is the question!
Gepubliceerd op: 22 juni 2021

Wanneer je in beslag wordt genomen door de waan van de dag bestaat het gevaar, dat je belangrijke waarden als doel uit het oog verliest. Voor de SOH zijn die waarden het bestaan van diversiteit, pluriformiteit, keuzevrijheid en onafhankelijkheid in de gezondheidszorg. Covid-19 heeft enerzijds roet in het eten gestopt, anderzijds maken de maatregelen daartegen […]

Een berisping en toen?
Gepubliceerd op: 7 februari 2019

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van uw klachtbehandeling? Er lijkt een aantrekkelijk businessmodel ten grondslag te liggen rond klacht-behandelingen.

KOM-pilot
Gepubliceerd op: 31 oktober 2018

20181011 – Brief aan NZa – mw M. Kaljouw 20181010 – Brief aan NZa – dhr Rijneveld 20181005 – Brief van NZa – dhr J. Rijneveld 20180925 – Brief aan NZa – mw Kaljouw 20180625 – Brief aan Tweede Kamer – mw A. de Vries 20171122 – Brief aan NZa – mw Kaljouw – KOM […]

Betrouwbare kwaliteit: wat is dat?
Gepubliceerd op: 24 mei 2018

Een interessante discussie. Is betrouwbaarheid te meten? Kun je het afdwingen door meer regels en voorschriften op te stellen? De NZa wil inmiddels wel met het KOM in zee, maar alleen als we kunnen laten zien wat betrouwbare kwaliteit is. Denkt u met ons mee?

Voorkom heksenjacht op tandartsen
Gepubliceerd op: 20 april 2018

We zijn behoorlijk ‘in het nieuws’ de laatste tijd. Aan alle kanten worden tandartsen gecontroleerd en wordt er op kosten beknibbeld. En dat gaat ten koste van de kwaliteit. Dat laat u toch niet gebeuren?

Mondzorg wordt splijtzwam
Gepubliceerd op: 26 maart 2018

De mondzorg staat op het punt een splijtzwam te worden. Nu de nieuwe minister van VWS ruim baan heeft gegeven voor de mondhygiënist, zal de verdeeldheid verder toenemen. Maar dat is nog niet alles. Een data-analyse van een grote zorgverzekeraar zou significante verschuivingen vertonen in het declaratiegedrag van tandartsen.

De toekomst van de mondzorg ligt in onze handen of toch niet?
Gepubliceerd op: 7 januari 2018

Waarde beroepsgenoten, Wanneer u de vakbladen erop naslaat is het toch ongelofelijk mooi wat er allemaal kan. We kunnen met recht trots zijn op zoveel toewijding, werklust en resultaten.

KOMt allen tezamen!
Gepubliceerd op: 18 december 2017

De toekomst van de mondzorg wordt bepaald door wat ontdekt en ontwikkeld wordt door eigenzinnige mensen met een hang naar verbetering. Deze toekomst ziet er somber uit wanneer de regelgeving onneembare barrières opwerpt.

Met het oog op 2018
Gepubliceerd op: 22 november 2017

Wat heeft het KOM nog niet bereikt? Geen wettelijke ruimte om de best mogelijke mondzorg te kunnen bieden. Geen legitimatie om af te wijken van de NZa-bepalingen ook al zou een patiënt dat willen.

Een sigaar uit eigen doos alleen nog voor gekke Henkies
Gepubliceerd op: 11 oktober 2017

Beste vakgenoten, De laatste nieuwsbrief heeft nogal wat commotie veroorzaakt met name over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Velen van u ontvangen weer een voorstel tot verlenging van uw AOV van Movir, Interpolis of een andere verzekeraar.

De Europese Academie Onafhankelijke Mondzorg (EAOM) verlost tandarts van regeldruk
Gepubliceerd op: 4 september 2017

Deze zomer is goed geweest om te komen tot een ontluisterende conclusie: de tandarts zou de problemen van de werkstress niet moeten oplossen maar de overheid. Zijn beroepsorganisatie blijft maar aankloppen bij de regering en de druk op de tandarts blijft maar toenemen.

Populisme verraadt professie en patiënt
Gepubliceerd op: 19 juni 2017

KEN UW GESCHIEDENIS WEET WAT UW ECHTE BELANG IS EN WIE DAAR VOOR OPKOMT Hieronder in vogelvlucht de stappen die gezet zijn om de tandheelkundige professie ondergeschikt te maken aan een centrale regelgeving in het belang van het bedrijfsleven, de beroepsorganisaties en de bureaucratie.

DE VLAG BLIJFT IN TOP!
Gepubliceerd op: 11 mei 2017

1 april was een serieuze grap Zie hier de respons op onze 1april brief De behoefte aan KOM is evident. Zie hier hoe de enquête is ingevuld. Gelukkig hebben veel tandartsen gevoel voor humor. Dat duidt dus op het vermogen tot zelfrelativering.

Tandartsen van Nederland, LET OP!
Gepubliceerd op: 10 mei 2017

De herregistratie in het kader van de wet BIG is voor orthodontisten juridisch onhoudbaar en aanvechtbaar. Het ligt in de lijn van de verwachting dat dit straks ook voor tandartsen gaat gelden.

Deze nieuwsbrief was een geslaagde 1 aprilgrap!
Gepubliceerd op: 1 april 2017

Dankzij de ruimte in de wet is het onder voorwaarden mogelijk om ruimte voor kwaliteit te scheppen. Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa, mevrouw M. Kaljouw, had al eerder aangegeven dat de regelgeving daartoe voldoende ruimte biedt.

Brief collega aan beroepsorganisatie
Gepubliceerd op: 5 december 2016

Geacht bestuur, Meer en meer worden wij als tandartsen geconfronteerd met: Telefonische consulten door patiënten (van soms wel 30 minuten) E-mail consulten door patiënten Begrotingen, waarbij het steeds vaker voorkomt dat deze begrotingen meermaals gemaakt worden, omdat de patiënt meerdere maanden wacht met beslissen of nog allemaal in december behandeld willen worden. Uitleg over vergoedingen […]

Alleen u kunt het beter!
Gepubliceerd op: 16 november 2016

Instanties maken de tandarts niet beter. KOM er dus bij! Met het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) kom je er voor uit: alleen als tandarts kun je het beter maken. Een KOM-tandarts weet wat hij en de patiënt dan nodig heeft: ruimte voor kwaliteit en keuzemogelijkheden.

Stichting Onafhankelijke Hulpverlening ont-stropt
Gepubliceerd op: 8 november 2016

 Word deelnemer van het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) Kijk eens voor de aardigheid naar wat de SOH aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd. U kunt er dus van op aan dat de SOH echt van belang is voor u en uw patiënten. Kwaliteit en betrouwbaarheid in de zorg is immers het belangrijkst.

Hoe lang blijven we met hetzelfde bijltje hakken?
Gepubliceerd op: 27 oktober 2016

Kies voor het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg Met deelname aan het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) onderschrijft u deze stellingen en geeft u als tandarts een duidelijk signaal af. Word ook KOM-deelnemer!

Geen sjoemel regelgeving
Gepubliceerd op: 5 oktober 2016

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hield op maandag 3 oktober 2016 het (openbaar) rondetafelgesprek “Mondzorg en Tandzorg”. Deze hoorzitting werd gehouden ter voorbereiding van een algemeen overleg met de minister van VWS.

Uitnodiging rondetafelgesprek Mondzorg en Tandzorg
Gepubliceerd op: 23 september 2016

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt op maandag 3 oktober a.s. van 10.00 tot 14.30 uur het (openbaar) rondetafelgesprek “Mondzorg en Tandzorg”. Deze hoorzitting wordt gehouden ter voorbereiding van een algemeen overleg met de minister van VWS.

Voor wie is het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg opgezet?
Gepubliceerd op: 21 september 2016

Het Kwaliteitskeurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) is er: Voor tandartsen en specialisten met een goed ontwikkeld analytisch verstand. Voor mensen die logisch kunnen nadenken. Voor mensen die vatbaar zijn voor wat redelijk is en eerlijk. Voor mensen die houden van kwaliteit. Voor mensen die zich verantwoordelijk weten voor wat ze doen. Voor mensen die het beste met de […]

Klachtenbrief aan VGZ
Gepubliceerd op: 8 september 2016

VGZ Zorgverzekeringen T.a.v. adviserend tandarts Team 16 A Postbus 25150 5600 RS Eindhoven Oisterwijk, 14 juli 2016 Geachte heer/mevrouw, Hierbij reageer ik op uw afwijzing van de code J32, n.a.v. een aanvraag voor een explantatie van een gefractureerd implantaat. De techniekkosten bij de J32 hebben betrekking op het BTI-instrumentarium. Een BTI is een explantatie instrument […]

Verrast door de NZa met inval
Gepubliceerd op: 8 september 2016

Sinds vele jaren maak ik veel kronen, zowel extern als via de zgn. CEREC methode. Ik neem daar ruim de tijd voor en het honorariumgedeelte was redelijk maar geen vetpot (ongeveer €200 per uur).

Stand van zaken conflict Potgieser met NZa
Gepubliceerd op: 1 september 2016

Door toedoen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de kwaliteit van de orthodontische zorgverlening in Nederland de laatste jaren sterk achteruit gegaan. In een race to the bottom zijn de dwingend opgelegde tarieven steeds verder verlaagd en inmiddels zo laag geworden dat het aanbieden van hoogwaardige zorg in kleine praktijken niet meer mogelijk is.

Klaar voor de start?
Gepubliceerd op: 13 augustus 2016

Na de zomer zo maar doorgaan zonder eens flink op je achterhoofd krabben? Waar kunt u op rekenen en waar kunt u op vertrouwen? Bent u certificaathouder van het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM), dan maakt u deel uit van tandartsen die vertrouwen hebben in wat goed is en die elkaar daarin steunen!

Verbetering kwaliteit en betaalbaarheid mondzorg
Gepubliceerd op: 12 juli 2016

Algemene Beschouwing van de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH). Doel en verlangen Op het Congres van de Vereniging van Arts en Auto (VVAA met meer dan 100.000 leden) op 22 juni 2016 waren alle hulpverleners het er over eens. Ze willen allemaal kwaliteit. Ze hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid en het moet niet alleen betaald worden […]

Graaien en waarden
Gepubliceerd op: 12 juli 2016

Het geschade imago van de tandheelkundige professie heeft alles te maken met de wijze waarop zijn belangen worden behartigd of waarmee de professie gediend wil zijn. Met de aanpak van de SOH kan dat geschade imago worden hersteld. Enig inzicht in hoe het spel op dit moment wordt gespeeld is dan wel vereist. Zo gaat […]

KOMdenken = Omdenken
Gepubliceerd op: 7 juli 2016

Op het VvAA congres van 22 juni j.l. in DeFrabrique waren alle hulpverleners het er over eens. We willen allemaal kwaliteit. We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid voor onze verrichtingen. En onze zorg moet niet alleen betaald worden, maar moet ook betaalbaar blijven. Helaas zien we allemaal de kwaliteit teruglopen en de kosten oplopen. Veel […]

Verbijstering of propaganda?
Gepubliceerd op: 28 juni 2016

Enige intelligentie en afstandelijkheid is vereist om tussen de regels van verontrusting en voornemens te kunnen doorlezen. Opmerkelijk is wel dat minister Schippers bij het er door krijgen van de taakherschikking de kwaliteit en niet de kosten als oogmerk had. Dat de ANT er alles aan gedaan heeft en met succes om deze coupe te […]

Bezorgd over de plannen van Schippers? En dan?
Gepubliceerd op: 14 juni 2016

Problemen los je niet op met middelen die de problemen hebben veroorzaakt. Met regelmaat worden er zorgen geuit, worden er bezwaren gemaakt en wordt er kritiek geuit. Het roer moet om, handen aan het roer, taakherschikking, richtlijnen, kwaliteitseisen, iedereen is druk doende. Het zijn niet meer dan rituele dansen. Die lossen geen problemen op, maar […]

Word deelnemer van het KOM
Gepubliceerd op: 14 juni 2016

De beleidsvisie van de SOH doet recht aan alle professionals en dat is in het belang van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de mondzorg. Een tandarts met het certificaat van Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) geeft daar uitdrukking aan. Het KOM is er voor iedereen, die: de best mogelijke zorg wil bieden. het raar vindt dat een zorgvuldige restauratie […]

Richtlijnen in licht van academische gevormde tandarts
Gepubliceerd op: 2 juni 2016

Tandartsen en tandartsspecialisten hebben een academische vorming genoten. Uit dien hoofde zullen zij als zelfstandig werkende hulpverleners zowel moeten beoordelen wat het beste is voor de patiënt als de best mogelijke hulp bieden overeenkomstig hun afgelegde beroepseed. De normen die hierbij gehanteerd worden zullen in eerste instantie in academische zin*) verantwoord moeten zijn. De maatschappelijke […]

Hoe bestaat kwaliteit?
Gepubliceerd op: 2 juni 2016

Alles wat bestaat moet een zekere kwaliteit hebben om te kunnen bestaan. Dat kwaliteit niet bestaat kan alleen gezegd worden als je een bepaalde kwaliteit hebt en die is dan niet zo best. Maar zodra je die kwaliteit wilt gaan meten krijgen we te maken met de kwaliteit van de context en de kwaliteit van […]

Het zwaard van Damocles
Gepubliceerd op: 24 mei 2016

Uit een recente brief van de SOH aan een collega in nood: “Met de regels die er vandaag de dag gelden (die ik beslist niet huldig) heeft de NZa een punt. Opmerkelijk is de rol die de KNMT hierbij speelt. Onze belangenbehartigers maken niettemin deel uit van het huidige regentenregime. Het feit dat zij onze […]

De kwaliteit van het roer moet beter
Gepubliceerd op: 20 mei 2016

Een collega wordt door de NZa aangepakt omdat hij patiënten voor keramische werkstukken heeft laten bijbetalen. Niet door creatief te declareren maar gewoon openlijk. Hij zou anders niet weten hoe hij zijn kwaliteit hoog moet houden. Dit schrijft zijn tandtechnicus: “Beste Peter, Toen jij mij afgelopen week vertelde dat de NZa je er waarschijnlijk van […]

Academische vorming en taakherschikking
Gepubliceerd op: 26 april 2016

Zoals verloskundigen gynaecologen naar de kroon willen steken, zo lijkt het ook toe te gaan tussen mondhygiënisten en tandprothetici tegenover de tandarts. Er bestaan in ieder geval grote controversen. Het academisch karakter van de mondzorg wordt daarbij betwijfeld dan wel als argument ingebracht (zie Dental Tribune, editie april 2016). Dit alles leidt de aandacht af van […]

Bijval van voorzitter NVBT
Gepubliceerd op: 15 april 2016

VAN DE VOORZITTER Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik sta nog volop in het werkende leven en ook nog met plezier. Het contact met de mensen en het bieden van oplossingen blijft per saldo toch nog net iets leuker dan de rompslomp van alle regeltjes, die de tandheelkunde langzaam maar zeker onderuit aan het halen zijn. […]

99 procent eensgezindheid of 100% ?
Gepubliceerd op: 6 april 2016

Stelt u zich eens voor dat 99% van de professie u steunt op het moment dat u door de NZa wordt aangepakt! Of zal dat nooit gebeuren, omdat iedereen die dat overkomt wel tot die ene procent zal behoren waar een smetje aan zit? Op het KOM Forum van 17 maart j.l, georganiseerd door het Keurmerk […]

Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg kiem voor vernieuwing
Gepubliceerd op: 21 maart 2016

Fantastisch wat Bart Beekmans en Sjoerd Smeekens op het KOM Forum van 17 maart jl. allemaal uit de kast hebben gehaald. Menig tandarts kan zich daar aan optrekken. Heel inspirerend. Maar ook heel frustrerend. Passie en gedrevenheid voor het vak laat zich niet vertalen in wettelijke regels. Tandheelkunst en tandheelkunde is net als het vervaardigen van een schilderij met […]

KOM Forum
Gepubliceerd op: 1 februari 2016

Kies voor kwaliteit Op donderdag 17 maart vanaf 18.30 uur organiseert het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg(KOM) voor u het KOM Forum in het Singer te Laren. Een avondvullend programma over kwaliteit, ethiek en esthetiek in de Nederlandse mondzorg. U kunt dan zien en begrijpen dat een keerpunt in het beleid voor iedereen alleen maar goed is! Wat […]

Professie, pas op je tellen!
Gepubliceerd op: 26 januari 2016

In bijna alle sectoren openbaren zich praktijken, die de wenkbrauwen doen fronsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aan het licht gekomen vervalsingen van medisch onderzoek. Deze ontsporingen hebben een relatie met de bestaande regelgeving en protocollen. Sterker nog, ze worden er door uitgelokt. Volgens de ethicus en filosoof professor Paul van Tongeren hebben die regels […]

Brandbrief NVvP
Gepubliceerd op: 8 januari 2016

In hun streven om kosten te besparen bij implantologische behandelingen hebben verzekeraars en NZA besluiten genomen die verstrekkende gevolgen zullen hebben voor de uitvoerbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van de dentale implantologische behandelingen. Dit is van toepassing op behandelingen die vanuit de basisverzekering (publieke deel) worden vergoed als ook voor behandelingen die vanuit de aanvullende verzekering […]

Kerstviering is het nieuwe verwelkomen
Gepubliceerd op: 22 december 2015

Het KOM heeft alles te maken met het nieuwe dat komt. In het vorige millennium heeft de SOH haar eerste toon gezet. Inmiddels is het duidelijk geworden: Om zich staande te houden bedienen regering, overheidsinstanties en semioverheidsinstanties zich steeds meer van kwalijke praktijken. Teeven-deals, bestuurdersbonussen en problemen doorschuiven naar de werkvloer kunnen niet langer blijven […]

Kwaliteit wordt weer de norm
Gepubliceerd op: 17 december 2015

NZa berekeningen De NZa heeft zich in de zaak Chris Kappers weer knap hard gemaakt voor het vaste eenheidsverrichtingentarief. Dat tarief zal om de drie jaar naar beneden worden bijgesteld. De NZa komt hier door middel van allerlei berekeningen op uit. Zo lang de NZa aannemelijk kan maken dat al die berekeningen rechtmatig zijn, zal […]

Uw support is uw belang
Gepubliceerd op: 26 november 2015

Herinnert u zich nog het debacle van het experiment vrije tarieven!? En wat dacht u van het kostprijsonderzoek waar 1.000 collegae voor eigen rekening aan moesten meedoen op straffe van een dwangsom van € 50.000!? U krijgt niet meer zo snel de kans om nog met enig recht uiting te geven aan uw verontwaardiging hierover. […]

Richtlijnen mondzorg
Gepubliceerd op: 23 november 2015

KNMT en ANT hebben het initiatief genomen voor de oprichting van een vereniging. Deze vereniging zal zich gaan bezighouden met het ontwikkelen van richtlijnen voor de Mondzorg. Niet alleen de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie heeft haar behoefte daartoe geuit, maar ook Den Haag zou die behoefte hebben. Richtlijnen voor de mondzorg moeten dus een […]

SOH komt met Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg
Gepubliceerd op: 16 september 2015

De mondzorg is niet gebaat bij een doormodderen op basis van het huidige beleid. Wat zijn de belangen van de patiënt, de tandarts en de belangen- behartigers? En wat is daarvan terecht gekomen? Belangen Patiënten hebben in de eerste plaats belang bij een betrouwbare tandarts, in de tweede plaats met een kundige. Voor tandartsen geldt […]

BIG-herregistratie en beleid
Gepubliceerd op: 9 augustus 2015

Zowel KNMT als ANT zijn voor een verplichte nascholing en een toetsing in het kader van de herregistratie in het BIG-register. Zij hebben dat waarschijnlijk nog niet in een vergadering aan u voorgelegd. Tegelijkertijd betreuren zij het tarievenbeleid dat naar hun zeggen niet bevorderlijk is voor de kwaliteit en de innovatie. De professie wordt dus […]

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?