DE VLAG BLIJFT IN TOP!

1 april was een serieuze grap

Zie hier de respons op onze 1april brief

De behoefte aan KOM is evident. Zie hier hoe de enquête is ingevuld.

Gelukkig hebben veel tandartsen gevoel voor humor. Dat duidt dus op het vermogen tot zelfrelativering. Onze geloofwaardigheid is er niet minder door geworden. Sterker nog, onze bespreking op 5 april jl. met de NZa is beter verlopen dan verwacht. Onze discussienota Kwaliteitsbeleid als medicijn is zeer goed ontvangen. Onze volgende stap is nu gericht op een voorstel dat de kwaliteit stimuleert en transparant maakt.

We willen en moeten wel heel transparant zijn in al onze stappen. Volgend jaar moet de KOM-pilot een feit zijn en geen grap meer. De steun van de individuele tandarts die ruimte voor kwaliteit wil, hebben we daarbij hard nodig.

De SOH gaat voor een beleid met kwaliteit dat gaat voor de mondzorg met ruimte voor kwaliteit.
Bij het KOM is iedereen ervan verzekerd dat alleen gestreefd wordt naar het realiseren van de SOH-beleidsvisie. Met een goed onderbouwde pilot kunnen we daarmee een begin maken.

Discussieer mee