Twijfels over congres Praktijkorganisatie Anno Nu
Gepubliceerd op: 16 december 2014

Aan de intitiatiefnemers van het congres Praktijkorganisatie Anno Nu, KNMT, Medisch Ondernemen en VVAA zijn een samenwerking aangegaan om de tandarts bij te staan bij het leveren van kwaliteit en service in het licht van de huidige wet- en regelgeving. Bij de introductie van het congres Praktijkorganisatie Anno Nu wordt het volgende gesteld: ´De regelgeving en richtlijnen […]

70 miljard AWBZ-premie is niet aan zorg besteed
Gepubliceerd op: 16 december 2014

Door Jeroen Wester (eunmask) Economen, managers en de meeste politici bestoken ons de laatste jaren onophoudelijk met de mantra dat de kosten voor de AWBZ en dan met name de zorg voor ouderen te hoog zijn en in de toekomst onbetaalbaar. Wat ze er niet bij vertellen is dat sinds de invoering van het nieuwe […]

VvAA Jubileumsymposium
Gepubliceerd op: 16 december 2014

Op het jubileumsymposium, vanwege de 90ste verjaardag, van de VvAA met ruim 1.200 gasten werd het maar al te duidelijk: Vertegenwoordigers van de koepels betoonden zich bezorgd. Het kan zo niet doorgaan. Toenemende regeldruk en bemoeizucht en veel burn-out onder hulpverleners Twee prachtige boeken werden bij het weggaan meegegeven: ‘Zo werkt de zorg in Nederland’. Een […]

NZA Kostenonderzoek Mondzorg
Gepubliceerd op: 26 november 2014

In deze aflevering van het praatprogramma ‘Los in de Mond’, gericht op tandheelkundig professionals, gaat het over kostenonderzoek in de mondzorg. Drie gasten worden door Ravin Raktoe uitgenodigd om de achtergronden van de actualiteiten in de tandheelkunde te bespreken. Aan het woord komen: Jan Willem Vaartjes (voorzitter ANT), Joep Rompen (tandarts in Nijmegen) en Marc […]

Wie niet van het verleden leert is gedoemd het nogmaals mee te maken
Gepubliceerd op: 26 november 2014

Het oude ziekenfondssysteem was gebaseerd op een verplichte premiestelling voor een deel van de Nederlandse bevolking beneden een bepaald inkomen. Een ziekenfondspatiënt had recht op bepaalde verrichtingen in natura. Dat recht verloor hij als hij niet tweemaal per jaar naar de tandarts ging voor zijn ‘sanering’. De tandarts moest beschikken over een ‘ziekenfondscontract’. Hij declareerde […]

Rechtsbescherming voor tandartsen
Gepubliceerd op: 7 november 2014

Klik hier om het document te downloaden.

Wat doet de SOH?
Gepubliceerd op: 4 november 2014

Collega Tazi wil wel eens resultaten zien en vraagt zich in een brief aan de SOH het volgende af: “Geacht bestuur, Ik vind jullie ideeën prima, maar wanneer gaan wij wat zien over hoe jullie de tandartsen gaan steunen en beschermen tegen het killende beleid van de NZA en de zorgverzekeraars? Ik ben juist overgestapt […]

Collectieve actie formele controle Achmea
Gepubliceerd op: 4 november 2014

Geachte heer, geachte mevrouw, In het verleden heeft u via ons, Eldermans & Geerts Advocaten, wellicht informatie gekregen over uw rechtspositie bij controles door Achmea en andere zorgverzekeraars inzake rechtmatigheid en doelmatigheid van declaraties. Een groot aantal tandartsen heeft bij ons discussies in behandeling gegeven inzake de rechtmatigheidscontrole van Achmea over V21/V20, V21/V60, G10 en […]

Bijdragen aan SOH met Famed declaratie
Gepubliceerd op: 3 november 2014

Het bestuur van de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) komt wekelijks bijeen om na te gaan op welke wijze meer collegae enthousiast kunnen worden gemaakt voor een kwaliteitsbeleid dat rekening houdt met de specifieke behoeften van patiënt en tandarts. De SOH is volop gemotiveerd om met dit belangrijke werk daadkrachtig door te gaan. Om de activiteiten […]

Bericht aan de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening
Gepubliceerd op: 11 oktober 2014

Geachte bestuursleden, Sinds 1988 voer ik zelfstandig een eenmanspraktijk, voldoende klandizie en met een redelijke maar zeker niet overdreven boterham. In 1993 verhuisd, verbouwing ten behoeve van de praktijk, één stoel en één assistente. Daarna kwam de WIP: netjes altijd aangepast en binnen redelijke grenzen de aanbevelingen opgevoerd. Sinds de terreur van de IGZ besloten […]

Klacht zorgovereenkomst en algemene voorwaarden VGZ
Gepubliceerd op: 29 september 2014

Door J.W.E. van Beek (tandarts) Geachte heer Bokma, directeur Generieke zorg & integrale zorg, de heer T. Kliphuis, bestuursvoorzitter en de heer A. Klink, bestuurder coöperatie VGZ Ik ontving vandaag uw zorgovereenkomst Tandheelkundige zorg 2015. Zoals ik al jaren eerder heb teruggekoppeld, is het contract nog steeds éénrichtingsverkeer en opgesteld met alleen uw belangen voor […]

World Economic Forum rapport voedt gezicht zorgsysteem
Gepubliceerd op: 1 september 2014

Wilt u weten hoe het gezicht van het Nederlandse zorgsysteem onderhouden en gevoed wordt? Ga dan naar de bron! Het World Economic Forum (WEF) heeft in samenwerking met het adviesbureau McKinsey & Company het onderstaande rapport uitgebracht: “A vision for the Dutch healthcare system in 2040”. Hieronder tref u de samenvatting. De volledige versie van […]

Persbericht: Mondgezondheid in Gevaar
Gepubliceerd op: 7 juli 2014

SOH OPENT VUUR OP DE BEMOEIZUCHT IN DE MONDZORG Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) biedt op maandag 7 juli 2014 de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport de film OPEN aan. Deze film laat pijnlijk zien wat het effect is van de politiek in de mondzorg. Bij het aanbieden van de film OPEN doet de […]

OPEN
Gepubliceerd op: 7 juli 2014

OPEN: Stel dat het Nederlandse zorgsysteem een gezicht heeft, hoe zou dat er dan uit zien? Hoort u bij de minderheid? Gefeliciteerd! De meerderheid wordt nooit kampioen. De minderheid gaat voor kwaliteit en integriteit in de ruimste zin en dus voor het recht op onafhankelijkheid. Daar moet je wat voor over hebben. Op maandag 7 […]

Fraude?
Gepubliceerd op: 26 juni 2014

Een onderzoek van zorgverzekeraars heeft uitgewezen dat er door aanbieders en ontvangers van zorg flink wordt gefraudeerd. Voor de zorgverzekeraar een belangrijk gegeven om de controle’s aan te scherpen. Kunnen de verzekerden er nu gerust op zijn, dat hun premies niet omhoog gaan door die malafide praktijken? In 1963 heeft een onderzoek uitgewezen, dat tandartsen […]

Burger wordt verzekerd van schade bij hoger eigen risico en lagere dekking
Gepubliceerd op: 20 juni 2014

De overheid heeft de burger verplicht tot een zorgverzekeringssysteem. Zij komt onder meer op de volgende manieren aan het geld: Volksverzekeringspremies; Volksverzekeringheffingen; De btw op zorg-gerelateerde producten en diensten; Loon- en inkomstenbelasting van zorgverleners; Loon- en inkomstenbelasting van werknemers in de directe en indirecte zorgsectoren. Hierbij kan men denken aan: zorgverzekeraars, farmaceutische industrie, reclamemakers, ziekenhuisbouw, […]

Patiëntenfederatie in het nauw tijdens Dental Debate
Gepubliceerd op: 11 juni 2014

Door Marieke Epping (Dental Tribune) | Foto: jaapzoet.nl Arnhem – Alle grote spelers in de Nederlandse mondzorg bij elkaar zetten en laten discussiëren over de toekomst van de tandheelkunde. Het lijkt haast onmogelijk, maar het lukte de Arnhemse Tandartsenvereniging met het Dental Debate op vrijdag 6 juni. Ter ere van het honderdjarig jubileum van de […]

Beleidsvisie SOH in het kort
Gepubliceerd op: 28 april 2014

Oorzaak van de druk op de tandheelkunde en de mondverzorgers. Met het eenheidsverrichtingentarief als enige honoreringsvorm worden partijen tegen elkaar uitgespeeld. Daarbij trekt de wetgever en de zorgverzekeraar altijd aan het langste eind. Door de wet BIG mogen ongeschoolde krachten ook gaan werken aan de stoel. Met de afschaffing van artikel 13 van de zorgverzekeringswet […]

Schippers wist niet dat NZa belangrijke conclusie schrapte.
Gepubliceerd op: 25 april 2014

Door Peter Zantingh (NRC) Minister Schippers van Volksgezondheid wist niet dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) alarmerende verliezen bij ziekenhuizen verzweeg in het laatste rapport dat de toezichthouder haar bezorgde – en dat zij vervolgens doorstuurde naar de Tweede Kamer. Dat zei ze vandaag na afloop van de ministerraad. Eerder vandaag meldde NRC Handelsblad dat in het NZa-rapport […]

Contracteervrijheid tussen professional en patiënt
Gepubliceerd op: 25 april 2014

Door Frans van Wijck (Dentz) De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening keert zich tegen de macht van de zorgverzekeraars en de overheid. Het is tijd om een nieuwe weg in te slaan: het recht op volledige contracteervrijheid tussen professional en patiënt. De tijd is er rijp voor, betoogt SOH voorzitter Herman van Nouhuys. De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening […]

Brief aan mevrouw K. Hoekstra van Achmea (Mondzorg)
Gepubliceerd op: 6 februari 2014

Geachte mevrouw Hoekstra, Na het tumult wat CZ in november 2011 ontketende over de vermeende  torenhoge tandartstarieven, (50% stijging!) waarna VGZ op 3 januari 2012 verder ging met hetzelfde, achteraf ongefundeerde verhaal, (30-100% hogere tarieven!)  is het nu aan Achmea om in januari 2014 via de media weer de tandartsen in een negatief daglicht te […]

Tandartsen declareren te veel
Gepubliceerd op: 28 januari 2014

Door Jeroen Wester (NRC) Zorgverzekeraar Achmea stuurt circa duizend tandartsen – één op de zeven praktijken – een brief vanwege onjuiste declaraties. Na intern onderzoek is de verzekeraar tot de conclusie gekomen dat zij sinds 2010 onterecht declareerden, gemiddeld 4.000 euro per tandarts. De verzekeraar baseert zijn vordering op data-analyse waaruit twee soorten onterechte declaraties […]

Achmea pakt tandartsen aan
Gepubliceerd op: 28 januari 2014

Door Jeroen Wester (NRC) Verzekeraar Achmea vindt dat tandartsen veel onterecht declareren en vordert geld terug. De verzekeraar gaat op de stoel van de tandarts zitten, luidt de reactie van de beroepsgroep. Zorgverzekeraar Achmea stuurt circa duizend tandartsen – één op de zeven praktijken – een brief vanwege onjuiste declaraties. Na intern onderzoek is de […]