Brief collega aan beroepsorganisatie
Gepubliceerd op: 5 december 2016

Geacht bestuur, Meer en meer worden wij als tandartsen geconfronteerd met: Telefonische consulten door patiënten (van soms wel 30 minuten) E-mail consulten door patiënten Begrotingen, waarbij het steeds vaker voorkomt dat deze begrotingen meermaals gemaakt worden, omdat de patiënt meerdere maanden wacht met beslissen of nog allemaal in december behandeld willen worden. Uitleg over vergoedingen […]

Alleen u kunt het beter!
Gepubliceerd op: 16 november 2016

Instanties maken de tandarts niet beter. KOM er dus bij! Met het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) kom je er voor uit: alleen als tandarts kun je het beter maken. Een KOM-tandarts weet wat hij en de patiënt dan nodig heeft: ruimte voor kwaliteit en keuzemogelijkheden.

Stichting Onafhankelijke Hulpverlening ont-stropt
Gepubliceerd op: 8 november 2016

 Word deelnemer van het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) Kijk eens voor de aardigheid naar wat de SOH aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd. U kunt er dus van op aan dat de SOH echt van belang is voor u en uw patiënten. Kwaliteit en betrouwbaarheid in de zorg is immers het belangrijkst.

Hoe lang blijven we met hetzelfde bijltje hakken?
Gepubliceerd op: 27 oktober 2016

Kies voor het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg Met deelname aan het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) onderschrijft u deze stellingen en geeft u als tandarts een duidelijk signaal af. Word ook KOM-deelnemer!

Geen sjoemel regelgeving
Gepubliceerd op: 5 oktober 2016

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hield op maandag 3 oktober 2016 het (openbaar) rondetafelgesprek “Mondzorg en Tandzorg”. Deze hoorzitting werd gehouden ter voorbereiding van een algemeen overleg met de minister van VWS.

Uitnodiging rondetafelgesprek Mondzorg en Tandzorg
Gepubliceerd op: 23 september 2016

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt op maandag 3 oktober a.s. van 10.00 tot 14.30 uur het (openbaar) rondetafelgesprek “Mondzorg en Tandzorg”. Deze hoorzitting wordt gehouden ter voorbereiding van een algemeen overleg met de minister van VWS.

Voor wie is het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg opgezet?
Gepubliceerd op: 21 september 2016

Het Kwaliteitskeurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) is er: Voor tandartsen en specialisten met een goed ontwikkeld analytisch verstand. Voor mensen die logisch kunnen nadenken. Voor mensen die vatbaar zijn voor wat redelijk is en eerlijk. Voor mensen die houden van kwaliteit. Voor mensen die zich verantwoordelijk weten voor wat ze doen. Voor mensen die het beste met de […]

Klachtenbrief aan VGZ
Gepubliceerd op: 8 september 2016

VGZ Zorgverzekeringen T.a.v. adviserend tandarts Team 16 A Postbus 25150 5600 RS Eindhoven Oisterwijk, 14 juli 2016 Geachte heer/mevrouw, Hierbij reageer ik op uw afwijzing van de code J32, n.a.v. een aanvraag voor een explantatie van een gefractureerd implantaat. De techniekkosten bij de J32 hebben betrekking op het BTI-instrumentarium. Een BTI is een explantatie instrument […]

Verrast door de NZa met inval
Gepubliceerd op: 8 september 2016

Sinds vele jaren maak ik veel kronen, zowel extern als via de zgn. CEREC methode. Ik neem daar ruim de tijd voor en het honorariumgedeelte was redelijk maar geen vetpot (ongeveer €200 per uur).

Stand van zaken conflict Potgieser met NZa
Gepubliceerd op: 1 september 2016

Door toedoen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de kwaliteit van de orthodontische zorgverlening in Nederland de laatste jaren sterk achteruit gegaan. In een race to the bottom zijn de dwingend opgelegde tarieven steeds verder verlaagd en inmiddels zo laag geworden dat het aanbieden van hoogwaardige zorg in kleine praktijken niet meer mogelijk is.

Klaar voor de start?
Gepubliceerd op: 13 augustus 2016

Na de zomer zo maar doorgaan zonder eens flink op je achterhoofd krabben? Waar kunt u op rekenen en waar kunt u op vertrouwen? Bent u certificaathouder van het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM), dan maakt u deel uit van tandartsen die vertrouwen hebben in wat goed is en die elkaar daarin steunen!

Verbetering kwaliteit en betaalbaarheid mondzorg
Gepubliceerd op: 12 juli 2016

Algemene Beschouwing van de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH). Doel en verlangen Op het Congres van de Vereniging van Arts en Auto (VVAA met meer dan 100.000 leden) op 22 juni 2016 waren alle hulpverleners het er over eens. Ze willen allemaal kwaliteit. Ze hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid en het moet niet alleen betaald worden […]

Graaien en waarden
Gepubliceerd op: 12 juli 2016

Het geschade imago van de tandheelkundige professie heeft alles te maken met de wijze waarop zijn belangen worden behartigd of waarmee de professie gediend wil zijn. Met de aanpak van de SOH kan dat geschade imago worden hersteld. Enig inzicht in hoe het spel op dit moment wordt gespeeld is dan wel vereist. Zo gaat […]

KOMdenken = Omdenken
Gepubliceerd op: 7 juli 2016

Op het VvAA congres van 22 juni j.l. in DeFrabrique waren alle hulpverleners het er over eens. We willen allemaal kwaliteit. We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid voor onze verrichtingen. En onze zorg moet niet alleen betaald worden, maar moet ook betaalbaar blijven. Helaas zien we allemaal de kwaliteit teruglopen en de kosten oplopen. Veel […]

Verbijstering of propaganda?
Gepubliceerd op: 28 juni 2016

Enige intelligentie en afstandelijkheid is vereist om tussen de regels van verontrusting en voornemens te kunnen doorlezen. Opmerkelijk is wel dat minister Schippers bij het er door krijgen van de taakherschikking de kwaliteit en niet de kosten als oogmerk had. Dat de ANT er alles aan gedaan heeft en met succes om deze coupe te […]

Bezorgd over de plannen van Schippers? En dan?
Gepubliceerd op: 14 juni 2016

Problemen los je niet op met middelen die de problemen hebben veroorzaakt. Met regelmaat worden er zorgen geuit, worden er bezwaren gemaakt en wordt er kritiek geuit. Het roer moet om, handen aan het roer, taakherschikking, richtlijnen, kwaliteitseisen, iedereen is druk doende. Het zijn niet meer dan rituele dansen. Die lossen geen problemen op, maar […]

Word deelnemer van het KOM
Gepubliceerd op: 14 juni 2016

De beleidsvisie van de SOH doet recht aan alle professionals en dat is in het belang van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de mondzorg. Een tandarts met het certificaat van Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) geeft daar uitdrukking aan. Het KOM is er voor iedereen, die: de best mogelijke zorg wil bieden. het raar vindt dat een zorgvuldige restauratie […]

Richtlijnen in licht van academische gevormde tandarts
Gepubliceerd op: 2 juni 2016

Tandartsen en tandartsspecialisten hebben een academische vorming genoten. Uit dien hoofde zullen zij als zelfstandig werkende hulpverleners zowel moeten beoordelen wat het beste is voor de patiënt als de best mogelijke hulp bieden overeenkomstig hun afgelegde beroepseed. De normen die hierbij gehanteerd worden zullen in eerste instantie in academische zin*) verantwoord moeten zijn. De maatschappelijke […]

Hoe bestaat kwaliteit?
Gepubliceerd op: 2 juni 2016

Alles wat bestaat moet een zekere kwaliteit hebben om te kunnen bestaan. Dat kwaliteit niet bestaat kan alleen gezegd worden als je een bepaalde kwaliteit hebt en die is dan niet zo best. Maar zodra je die kwaliteit wilt gaan meten krijgen we te maken met de kwaliteit van de context en de kwaliteit van […]

Het zwaard van Damocles
Gepubliceerd op: 24 mei 2016

Uit een recente brief van de SOH aan een collega in nood: “Met de regels die er vandaag de dag gelden (die ik beslist niet huldig) heeft de NZa een punt. Opmerkelijk is de rol die de KNMT hierbij speelt. Onze belangenbehartigers maken niettemin deel uit van het huidige regentenregime. Het feit dat zij onze […]

De kwaliteit van het roer moet beter
Gepubliceerd op: 20 mei 2016

Een collega wordt door de NZa aangepakt omdat hij patiënten voor keramische werkstukken heeft laten bijbetalen. Niet door creatief te declareren maar gewoon openlijk. Hij zou anders niet weten hoe hij zijn kwaliteit hoog moet houden. Dit schrijft zijn tandtechnicus: “Beste Peter, Toen jij mij afgelopen week vertelde dat de NZa je er waarschijnlijk van […]

Academische vorming en taakherschikking
Gepubliceerd op: 26 april 2016

Zoals verloskundigen gynaecologen naar de kroon willen steken, zo lijkt het ook toe te gaan tussen mondhygiënisten en tandprothetici tegenover de tandarts. Er bestaan in ieder geval grote controversen. Het academisch karakter van de mondzorg wordt daarbij betwijfeld dan wel als argument ingebracht (zie Dental Tribune, editie april 2016). Dit alles leidt de aandacht af van […]

Bijval van voorzitter NVBT
Gepubliceerd op: 15 april 2016

VAN DE VOORZITTER Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik sta nog volop in het werkende leven en ook nog met plezier. Het contact met de mensen en het bieden van oplossingen blijft per saldo toch nog net iets leuker dan de rompslomp van alle regeltjes, die de tandheelkunde langzaam maar zeker onderuit aan het halen zijn. […]

99 procent eensgezindheid of 100% ?
Gepubliceerd op: 6 april 2016

Stelt u zich eens voor dat 99% van de professie u steunt op het moment dat u door de NZa wordt aangepakt! Of zal dat nooit gebeuren, omdat iedereen die dat overkomt wel tot die ene procent zal behoren waar een smetje aan zit? Op het KOM Forum van 17 maart j.l, georganiseerd door het Keurmerk […]

Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg kiem voor vernieuwing
Gepubliceerd op: 21 maart 2016

Fantastisch wat Bart Beekmans en Sjoerd Smeekens op het KOM Forum van 17 maart jl. allemaal uit de kast hebben gehaald. Menig tandarts kan zich daar aan optrekken. Heel inspirerend. Maar ook heel frustrerend. Passie en gedrevenheid voor het vak laat zich niet vertalen in wettelijke regels. Tandheelkunst en tandheelkunde is net als het vervaardigen van een schilderij met […]

KOM Forum
Gepubliceerd op: 1 februari 2016

Kies voor kwaliteit Op donderdag 17 maart vanaf 18.30 uur organiseert het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg(KOM) voor u het KOM Forum in het Singer te Laren. Een avondvullend programma over kwaliteit, ethiek en esthetiek in de Nederlandse mondzorg. U kunt dan zien en begrijpen dat een keerpunt in het beleid voor iedereen alleen maar goed is! Wat […]

Professie, pas op je tellen!
Gepubliceerd op: 26 januari 2016

In bijna alle sectoren openbaren zich praktijken, die de wenkbrauwen doen fronsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aan het licht gekomen vervalsingen van medisch onderzoek. Deze ontsporingen hebben een relatie met de bestaande regelgeving en protocollen. Sterker nog, ze worden er door uitgelokt. Volgens de ethicus en filosoof professor Paul van Tongeren hebben die regels […]

Brandbrief NVvP
Gepubliceerd op: 8 januari 2016

In hun streven om kosten te besparen bij implantologische behandelingen hebben verzekeraars en NZA besluiten genomen die verstrekkende gevolgen zullen hebben voor de uitvoerbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van de dentale implantologische behandelingen. Dit is van toepassing op behandelingen die vanuit de basisverzekering (publieke deel) worden vergoed als ook voor behandelingen die vanuit de aanvullende verzekering […]