KOMdenken = Omdenken

Op het VvAA congres van 22 juni j.l. in DeFrabrique waren alle hulpverleners het er over eens. We willen allemaal kwaliteit. We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid voor onze verrichtingen. En onze zorg moet niet alleen betaald worden, maar moet ook betaalbaar blijven. Helaas zien we allemaal de kwaliteit teruglopen en de kosten oplopen. Veel te veel papierwerk en belachelijke regelingen.

Zelf aan het roer’ was dan ook de titel van het VvAA congres. Niet de bestaande beroepsorganisaties voerden daar het woord, maar gepassioneerde hulpverleners. De mensen op de werkvloer deden van zich horen, ruim 500 in getal. Omdenken was het toverwoord van de dag en werd schitterend en humoristisch in beeld gebracht. ´En-En´ denken en geen ´Ja-Maar´. Er werd ook gewerkt aan een manifest, zie hier het resultaat.

Het zijn bekende verlangens. Wil je die verzilveren dan moet je daartoe een koers uitzetten en je moet er energie in stoppen. De SOH heeft die koers al lang en breed uitgezet. De energie die daar nog in gestopt moet worden komt van degenen die besluiten om de daad bij het woord te voegen. Door zich aan te sluiten bij het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) en daardoor automatisch de SOH ondersteunen.

De SOH nodigt u daarom van harte uit om deelnemer te worden van het KOM. In 2016 neemt u kosteloos deel aan het KOM wanneer u zich aanmeldt bij het keurmerk deze zomer! U bent dan als KOM-deelnemer geregistreerd tot 2018. Ook krijgt u meteen toegang tot de KOM-diensten, gericht op professionele ondersteuning die aansluit bij uw behoeften.

Bij de SOH is er geen ´Ja-Maar´. Alleen maar ´En-En´. Goed voor u en voor uw patiënten. Aanbieders en patiënten hebben natuurlijk verschillende behoeften. Maar tegelijkertijd willen zij allebei goede en betaalbare zorg. De beleidsvisie van de SOH voorziet daarin. Stop energie in dat wat goed is en stap ook aan boord bij het KOM!

Discussieer mee