Kerstviering is het nieuwe verwelkomen
Gepubliceerd op: 22 december 2015

Het KOM heeft alles te maken met het nieuwe dat komt. In het vorige millennium heeft de SOH haar eerste toon gezet. Inmiddels is het duidelijk geworden: Om zich staande te houden bedienen regering, overheidsinstanties en semioverheidsinstanties zich steeds meer van kwalijke praktijken. Teeven-deals, bestuurdersbonussen en problemen doorschuiven naar de werkvloer kunnen niet langer blijven […]

Kwaliteit wordt weer de norm
Gepubliceerd op: 17 december 2015

NZa berekeningen De NZa heeft zich in de zaak Chris Kappers weer knap hard gemaakt voor het vaste eenheidsverrichtingentarief. Dat tarief zal om de drie jaar naar beneden worden bijgesteld. De NZa komt hier door middel van allerlei berekeningen op uit. Zo lang de NZa aannemelijk kan maken dat al die berekeningen rechtmatig zijn, zal […]

Uw support is uw belang
Gepubliceerd op: 26 november 2015

Herinnert u zich nog het debacle van het experiment vrije tarieven!? En wat dacht u van het kostprijsonderzoek waar 1.000 collegae voor eigen rekening aan moesten meedoen op straffe van een dwangsom van € 50.000!? U krijgt niet meer zo snel de kans om nog met enig recht uiting te geven aan uw verontwaardiging hierover. […]

Richtlijnen mondzorg
Gepubliceerd op: 23 november 2015

KNMT en ANT hebben het initiatief genomen voor de oprichting van een vereniging. Deze vereniging zal zich gaan bezighouden met het ontwikkelen van richtlijnen voor de Mondzorg. Niet alleen de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie heeft haar behoefte daartoe geuit, maar ook Den Haag zou die behoefte hebben. Richtlijnen voor de mondzorg moeten dus een […]

SOH komt met Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg
Gepubliceerd op: 16 september 2015

De mondzorg is niet gebaat bij een doormodderen op basis van het huidige beleid. Wat zijn de belangen van de patiënt, de tandarts en de belangen- behartigers? En wat is daarvan terecht gekomen? Belangen Patiënten hebben in de eerste plaats belang bij een betrouwbare tandarts, in de tweede plaats met een kundige. Voor tandartsen geldt […]

BIG-herregistratie en beleid
Gepubliceerd op: 9 augustus 2015

Zowel KNMT als ANT zijn voor een verplichte nascholing en een toetsing in het kader van de herregistratie in het BIG-register. Zij hebben dat waarschijnlijk nog niet in een vergadering aan u voorgelegd. Tegelijkertijd betreuren zij het tarievenbeleid dat naar hun zeggen niet bevorderlijk is voor de kwaliteit en de innovatie. De professie wordt dus […]

Wat mij drijft
Gepubliceerd op: 22 juli 2015

Wat drijft een musicus, wat een kunstschilder? Welnu, wat hen drijft, dat drijft mij! Moet ik dat nog uitleggen? Ik houd van ambachtsmensen, stratenmakers, akkerbouwers. Ik heb een hekel aan bemoeiallen en ik kan er heel slecht tegen als iemand pijn heeft. Ik heb een eed afgelegd naar beste weten en kunnen die mensen bij […]

Beloningssytematiek in de mondzorg
Gepubliceerd op: 15 juni 2015

De SOH heeft de minister van VWS verzocht om gehoord te worden inzake de beloningssytematiek in de mondzorg. Hieronder leest u ons verzoek aan minister Schippers.

Kabinet vertrouwt de leraar wel, maar de dokter niet
Gepubliceerd op: 10 juni 2015

Door Redactie Stichting Beroepseer In dagblad Trouw van 3 juni 2015 staat een interview van Maaike van Houten met Thijs Jansen, directeur van Stichting Beroepseer, waarin hij vertelt dat docenten momenteel krijgen wat huisartsen willen hebben: meer vertrouwen in hun professionaliteit: “Het wantrouwen in de beroepspraktijk is in de zorg op een hoogtepunt, terwijl in het […]

SOH herhaalt verzoek aan NZa om antwoorden op vragen
Gepubliceerd op: 20 april 2015

SOH-brief-mondzorg-aan-de-NZa-tav-de-heer-Kursten-30-maart-2015

Aangifte van de SOH bij de NZa
Gepubliceerd op: 21 januari 2015

De SOH heeft een diepgaand onderzoek gedaan naar de handel en wandel van Achmea. De gedane ontdekkingen waren van dien aard dat de SOH bij de Nederlandse Zorgautoriteit aangifte heeft gedaan op 25 september 2014.