Verbijstering of propaganda?

Enige intelligentie en afstandelijkheid is vereist om tussen de regels van verontrusting en voornemens te kunnen doorlezen. Opmerkelijk is wel dat minister Schippers bij het er door krijgen van de taakherschikking de kwaliteit en niet de kosten als oogmerk had. Dat de ANT er alles aan gedaan heeft en met succes om deze coupe te pareren kan als een glorieus wapenfeit worden genoteerd. Ook de ANT wierp daarbij de kwaliteit als argument in de strijd, maar ook -niet geheel onbelangrijk- de verantwoordelijkheid.

Kwaliteit en verantwoordelijkheid zijn echter niet alleen voor tandartsen en specialisten belangrijke aspecten in de beroepsuitoefening, maar even zo goed voor mondhygiënisten.

Wanneer we nu kijken hoe we die kwaliteit en die verantwoordelijkheid met het huidige beleid uit handen hebben gegeven en hoe we diezelfde kwaliteit en verantwoordelijkheid weer kunnen terugwinnen met de beleidsvisie van de SOH dan kunnen we misschien wel met veel meer recht verbijsterd en verontrust zijn als onze representatieve beroepsorganisaties daar nu juist niet op inzetten.

Het wapenfeit zal namelijk snel verbleken in het licht van waar het bestaande beleid op uit is en dat is niet ruimte voor kwaliteit en verantwoordelijkheid aan tandarts, specialist of mondhygiënist maar op slavernij. U moet draaien op uw kosten en voor uw eigen risico en ‘zij’ dicteren op straffe van zonder zelf enig risico te lopen!

Dit zijn namelijk de feiten en dat is geen propaganda:

  • Onze beroepsorganisaties spreken zich niet uit tegen een beleid met het eenheidsverrichtingentarief als enige honoreringsvorm.
  • Zij bestrijden niet dat het gemiddelde als maatgevende norm geen stimulans biedt voor kwaliteit.
  • Zij pleiten niet voor andere honoreringsvormen en verzekeringsvormen.
  • Zij ontkennen het feit dat de huidige problemen verband houden met het bestaande beleid, dat het verhogen van de efficiency bestraft wordt met tariefsverlagingen, zo ook het creatief declareren en indiceren omwille van omzet of kostendekking.

 

De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening is verbijsterd noch verontrust zolang er nog genoeg collegae zijn die zien en begrijpen hoe de vork werkelijk in de steel zit en dat zij zich in feite laten gebruiken.

Die collegae zijn in ieder geval welkom bij het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM). De SOH nodigt u van harte uit om ook deelnemer te worden van dit kwaliteitskeurmerk.

Discussieer mee