SOH komt met Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg

De mondzorg is niet gebaat bij een doormodderen op basis van het huidige beleid. Wat zijn de belangen van de patiënt, de tandarts en de belangen- behartigers? En wat is daarvan terecht gekomen?

Belangen
Patiënten hebben in de eerste plaats belang bij een betrouwbare tandarts, in de tweede plaats met een kundige. Voor tandartsen geldt dat ook als het over zijn belangen- behartiger gaat. Voor iedereen is het van belang dat het overheidsbeleid solide is en getuigt van een visie.

Beleid overheid
De overheid wil (dus geen visie maar een wil) meer kwaliteit voor minder geld. In 2012 op basis van marktwerking met ‘vrije eenheidsprijzen’ en vanaf 2013 met maximum eenheidsprijzen, die door middel van kostprijsonderzoeken steeds lager moeten worden. De belangenbehartigers deden en doen loyaal mee met dit overheidsbeleid, ondanks hun boosheid en bezwaarmakerij.

Sterker nog: de tandarts krijgt dure cursussen aangeboden om ‘schoner’ en ‘efficiënter’ te werken. Dit beleid moet resulteren in minder praktijken die meer produceren. Zo worden tandartsen tegen elkaar uitgespeeld. Een ongezonde ontwikkeling voor de beroepsgroep als geheel en voor de patiënt in het bijzonder.

Introductie nieuw keurmerk
De SOH introduceert binnenkort het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM). Dit als antwoord op zowel het beleid als de belangenbehartiging in de mondzorg van de laatste 10 jaar.

Het is de bedoeling dat de tandarts met dit nieuwe keurmerk een krachtig signaal afgeeft. Aan het keurmerk zijn vele voordelen verbonden, materieel en immaterieel. Een KOM-tandarts is niet meer afhankelijk van wat de bestaande beroepsorganisaties te bieden hebben. Deze tandarts weet zich verzekerd van een beleidsvisie die in het belang is van hem (haar) en zijn (haar) patiënten.

“Voor iedereen die ruimte wil voor innovatie, kwaliteit en intercollegialiteit is het KOM een uitkomst!”

Wie het eerst KOMt wie het eerst maalt!
Let goed op de komende nieuwsbrieven van de SOH. Tref op tijd de nodige maatregelen, want vanaf 2016 kan het anders. De eerste 111 KOM-tandartsen wacht een speciale verrassing! Tandarts-donateurs worden als eerste op de hoogte gesteld van het KOM. Daarna de tandartsen die zich bij de SOH hebben geregistreerd.

Discussieer mee