To be safe or to be free? That is the question!

Wanneer je in beslag wordt genomen door de waan van de dag bestaat het gevaar, dat je belangrijke waarden als doel uit het oog verliest. Voor de SOH zijn die waarden het bestaan van diversiteit, pluriformiteit, keuzevrijheid en onafhankelijkheid in de gezondheidszorg.

Covid-19 heeft enerzijds roet in het eten gestopt, anderzijds maken de maatregelen daartegen duidelijk dat deze waarden met voeten getreden wordt. Natuurlijk kan er een nood zijn die wetten mag breken en dat elk middel geheiligd mag worden om levens te redden. Maar dat mag toch niet betekenen dat wij ons vermogen tot kritisch onderzoeken aan de kant moeten zetten of dat wij onze bevindingen niet meer vrijelijk zouden mogen delen. Die attitude past een academicus toch?

De mondzorg kent veel verschillende soorten restauratie- en verbruiksmaterialen. De ervaringen van de gebruikers kunnen worden gedeeld en zo zullen de beste soorten en methodes het hoogste scoren. Dat betekent nog niet dat zij het vaakste worden toegepast.

Gek genoeg is er een uitzondering gemaakt op de behandeling met fluoride. Een fluoridebehandeling kent geen alternatief binnen de bestaande regelgeving. Toch zullen er tandartsen zijn die vraagtekens zetten bij fluoride. Alternatieven zijn er wel, maar die zijn dan niet ‘rechtsgeldig’ en dus niet declarabel, laat staan verzekerd. Het is misschien niet zo dramatisch, maar stel dat de fluoridebehandeling schadelijk is dan zou er epidemiologisch gezien minder schade zijn geleden ook qua kosten als er ook gekozen had kunnen worden voor alternatieve preventieve behandelingen.

Deze uniformiteit en collectiviteit doet zich nu levensgroot voor bij het huidige Corona-beleid. Een wereldwijde monocultuur die andere opties laakt is letterlijk levensbedreigend. Zo’n cultuur is een alles of niets beleid en daarom alleen al rampzalig. Op Spitsbergen is er een kluis waarin allerlei soorten zaden van een diversiteit aan gewassen zijn opgeslagen. Er wordt dus wel degelijk rekening gehouden met het uitsterven van in monocultuur gekweekte gewassen door ziekten die niet te bestrijden zijn. Ze houden dus alternatieven achter de hand in plaats van op het land.

Juist diversiteit, pluriformiteit en keuzevrijheid waarborgen het best de balans en de gezondheid van ook een samenleving.

De politiek is het domein waar bepaald wordt waar de samenleving aan moet gehoorzamen.
De vraag is nu in hoeverre artsen deel uitmaken van dat politieke domein en in hoeverre zij moeten gehoorzamen aan wat politiek wordt bepaald.

Als we ‘ziek zijn’ kunnen omschrijven als een onaangename toestand van lichaam en of geest dan is het zaak om de oorzaak van zo’n toestand op te sporen. Als een samenleving ‘ziek’ is dan wordt ze ervaren als onaangenaam. Mensen zijn angstig en gespannen. Is de politiek hier nu debet aan of komt zij juist met oplossingen om de toestand te verbeteren?

Een goed arts dient zijn patiënten goed te informeren. Zijn beroepseed waaronder ook zijn eerlijkheid is uitgangspunt. Een eventuele behandeling is gebaseerd op Shared Decision en Informed Consent. Een goed arts stelt gerust. Hij zal zijn patiënten niet onder druk zetten. De ruimte voor een second opinion moet er altijd zijn.

De wetenschap maakt deel uit van het domein van de arts. Wat wel en wat niet wetenschappelijk is, dat zal elke arts zelf moeten beoordelen. Censuur op wat wel en niet wetenschappelijk is, is dodelijk voor de wetenschap. Waarheidszoeking is gebaat bij openheid en vrijheid.

Hier volgen een aantal links die zijn verbannen van social media. Zonder hoor en wederhoor zal de balans ver te zoeken zijn. Oordeel zelf en vraag je af wat je verantwoordelijkheid is als arts en als lid van de samenleving. Het is wat mij betreft een kardinale kunstfout door de hele wereldbevolking te onderwerpen aan testen en aan injecties met experimentele vloeistoffen waarover geen open debat gevoerd mag of kan worden. Je kunt je zelfs afvragen of dit wel een kunstfout is als ook de resultaten ervan verdoezeld worden.
Voor de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening is niet alleen het recht om zelf te denken maar ook het recht om dit met elkaar te delen een onschatbare waarde. Wat u daar mee doet is natuurlijk aan u.

Prof. dr. Luc Montagnier
https://www.frontnieuws.com/nobelprijswinnaar-onthult-covid-19-gevaccineerden-creeren-varianten/

Michael Yeadon ex vice-president Pfizer doet een boekje open
https://www.youtube.com/watch?v=DCvW7Ft0kHw

Geert van den Bossche, ook geen kleine jongen zie hier zijn CV
https://37b32f5a-6ed9-4d6d-b3e1-5ec648ad9ed9.filesusr.com/ugd/28d8fe_9bb701b3fd734d7895bc9b502752684f.pdf

Hier de waarschuwing van Geert van den Bossche en zie ook zijn respons op Michael Yaedon
https://www.geertvandenbossche.org

Achtergrondinfo over de PCR-test
https://ancestralhealth.nl/nieuws/gevolgtrekkingen-uit-pcr-testen/

Nuchtere cijfers:
https://artsencollectief.nl/oversterfte-cijfers-in-perspectief/

Discussieer mee