Uitnodiging rondetafelgesprek Mondzorg en Tandzorg

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt op maandag 3 oktober a.s. van 10.00 tot 14.30 uur het (openbaar) rondetafelgesprek “Mondzorg en Tandzorg”. Deze hoorzitting wordt gehouden ter voorbereiding van een algemeen overleg met de minister van VWS.

In de mondzorg is het nodige gaande. Discussies over de kwaliteit, vrije prijzen, het verzekerde pakket, de taakherschikking, de vele tandartsen uit het buitenland die in Nederland werkzaam zijn, de bereikbaarheid van mondzorg voor risicokinderen en groepen ouderen, en de mogelijkheden voor innovatie.

In het rondetafelgesprek zal de commissie met diverse vertegenwoordigers van koepels, onderwijs/wetenschap, beroepsbeoefenaren, patiënten, toezichthouders en financiers hierover in den brede spreken. Hierbij treft u een overzicht van de organisaties en deskundigen die voor een uitnodiging in aanmerking worden gebracht.

Centrale thema’s en vraagstellingen

 • De kwaliteit van de mondzorg en ruimte voor innovatie. Hoe is het daarmee gesteld, hoe kunnen deze worden verbeterd?
 • Toegang tot de mondzorg, pakketdiscussie, bereik van risicogroepen (ouderen, kinderen). Is deze goed of slecht? Hoe kan deze worden verbeterd?
 • Capaciteit en taakherschikking. Zijn er voldoende tandartsen in Nederland? Hoe kijkt u aan tegen taakherschikking? Moet deze worden uitgebreid of juist niet? Waarom wel/niet?

Blok 1: Koepels/onderwijs/wetenschap (10.30 -11.30 uur)

 1. Nederlandse Vereniging voor Gerondontologie (NVGd)
 2. Dhr. R. Trentelman, algemeen directeur JTV Mondzorg voor kids
 3. Dhr. J.W. Vaartjes, voorzitter Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 4. Dhr. W.G. Brands, voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 5. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 6. Verenso, specialisten ouderengeneeskunde
 7. Dhr. H. Beekmans, voorzitter Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM)
 8. Dhr. S. Listl, hoogleraar kwaliteit en veiligheid van de mondzorg, Radboud Universiteit/Radboudumc

Blok 2: Mensen uit de praktijk/patiënten (11.35-12.35 uur)

 1. Een mondhygiënist (via NVM)
 2. Dhr. D. Luitse, tandarts te Amsterdam
 3. Dhr. A. Starrenburg, innovatieve tandarts
 4. ANBO
 5. Unie KBO
 6. Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 7. Patiëntenfederatie Nederland
 8. Ivoren Kruis

Pauze: 12.35-13.15 uur

Blok 3: Toezichthouders/financiers (13.15-14.15 uur)

 1. VNG/GGD (in het kader van de Wet publieke gezondheid)
 2. Dhr. L.R. Kooij, voorzitter Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV)
 3. Mw. M. van Dongen, afdelingsmanager Zorginkoop Integrale en Generieke Zorg VGZ
 4. Dhr. J.P. van Haarlem, voorzitter Raad van Bestuur ONVZ
 5. Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 6. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 7. Mw. I. van Kempen, TNO, werkzaam op de thema’s mondzorg, tandheelkunde, epidemiologisch onderzoek, mondgezondheid en gezondheidseconomie
 8. Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) Erasmus Universiteit Rotterdam

U dient zich vooraf te melden bij de beveiliging in de hoofdingang op Plein 2 te Den Haag. In verband met uitgebreide veiligheidsmaatregelen wordt u verzocht op tijd aanwezig te zijn en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Discussieer mee