Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg kiem voor vernieuwing

Fantastisch wat Bart Beekmans en Sjoerd Smeekens op het KOM Forum van 17 maart jl. allemaal uit de kast hebben gehaald. Menig tandarts kan zich daar aan optrekken. Heel inspirerend. Maar ook heel frustrerend.

Passie en gedrevenheid voor het vak laat zich niet vertalen in wettelijke regels. Tandheelkunst en tandheelkunde is net als het vervaardigen van een schilderij met dit verschil, dat de prijs ervan al van te voren vastligt. Een inktvlek of een verfijnde pentekening dat doet er niet toe. Het zijn allebei twee plaatjes met een lijst er om heen. Het Singer Museum in Laren vormde wat dat betreft een mooie ambiance .

Waar Bart en Sjoerd hun passie en expertise hebben laten zien op ons vakgebied daar laat de SOH met het KOM haar passie en deskundigheid zien waar het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid in de mondzorg. Niet in het belang van een bepaald clubje tandartsen maar in het belang van iedere tandarts die goed en eerlijk wil werken. Want dat is het allergrootste belang voor de patiënt.

Is een tandarts goed en eerlijk als hij doet wat Den Haag van hem vraagt?
JA voor zover Den Haag goed en eerlijk is!

  • Is het goed dat een tandarts alleen maar het tarief mag hanteren dat Den Haag voor hem berekent, zonder dat zij verantwoordelijk is voor de gevolgen?
  • Is het goed dat een tandarts niet per uur mag rekenen, zoals een metselaar of een schilder? Of op basis van andere afspraken zoals bij een aannemer?
  • Is het eerlijk dat de beste en mooiste kroon het zelfde moet kosten als een ondeugdelijke dop?
    Is het goed dat Den Haag tarieven vaststelt aan de hand van gestoei met cijfers zonder ook maar iets te weten van kwaliteit en kwaliteitsverschillen?
  • Is het goed dat Den Haag hiermee doorgaat in de wetenschap dat juist daarom zowel de kwaliteit als de betrouwbaarheid van alle tandartsen in het geding komen (zie SOH Dossier VWS)?
  • Is het dan goed dat patiënten afhankelijk zijn van Den Haag als het om kwaliteit en betrouwbaarheid van hun eigen zorg gaat?

Ik hoop van ganser harte dat met het KOM de kiem gelegd is voor een nieuw elan. Een elan waarbij de professie als geheel weer het voortouw neemt. De andere partijen kunnen met hun voorschriften blijven komen, maar dan slechts als maatschappelijke richtlijn of aanbeveling. Dat betekent dat er niets veranderd behoeft te worden. Het moet echter wel worden toegestaan als je het als patiënt of tandarts anders wil. Dat is in wezen de kern van de beleidsvisie van de SOH. Daar samen met de KNMT en de ANT voor gaan dat is mijn grootste wens en droom.

Ondersteun de SOH met uw donatie om onze gezamenlijke ambitie, gericht op kwaliteit en betrouwbaarheid in de Nederlandse mondzorg, verder te realiseren!

Vriendelijke groet,

Herman van Nouhuys, Voorzitter
SOH | Stichting Onafhankelijke Hulpverlening

Discussieer mee