Betrouwbare kwaliteit: wat is dat?

Een interessante discussie. Is betrouwbaarheid te meten? Kun je het afdwingen door meer regels en voorschriften op te stellen? De NZa wil inmiddels wel met het KOM in zee, maar alleen als we kunnen laten zien wat betrouwbare kwaliteit is. Denkt u met ons mee?

Is betrouwbaarheid te meten?
Het antwoord is natuurlijk: nee. Of iets wel of niet betrouwbaar is, zal moeten blijken in de uitvoering. De proof is in the pudding nietwaar? Wat we er wel over kunnen zeggen is dat de verwachtingen van betrouwbaarheid van een enkel mens groter zijn, dan wanneer hij deel uitmaakt van een groep. Als minister kun je zeggen: de tandarts moet beter en goedkoper. Maar als mens zal diezelfde minister zeggen: ‘ik wil dat wat het beste voor mij is’. En met hem alle patiënten. Terecht.

Eigen verantwoordelijkheid
Andersom geldt het ook. Mensen die veel eigen verantwoordelijkheid krijgen, zullen zich over het algemeen ook meer verplicht voelen om kwaliteit te leveren, dan mensen die als groep over één kam worden geschoren en worden vastgelegd aan regels van bovenaf. Wij denken dan ook dat ‘betrouwbare kwaliteit’ alleen maar wordt bevorderd door minder regelgeving en meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Meer vrijheid betekent meer keus en meer keuzemogelijkheden. Wat dan goed en betrouwbaar is zal blijken uit de bestendigheid van de vertrouwensrelatie tussen tandartsen en patiënten.

Kwaliteit kent geen tarief
De kwaliteit van een consult en een behandeling kan door de hoogte van de exploitatiekosten zowel positief als negatief worden beïnvloed. Juist om deze reden moet ervoor worden gewaakt dat kwaliteit al te zeer wordt gekoppeld aan de hoogte van welk tarief dan ook. Kwaliteit kent geen tijd, zeiden onze oma’s. Nou ja, tijd is in ons geval natuurlijk wel een bepalende factor, maar het is aan u, als tandarts, om te bepalen hoeveel tijd er nodig is om uw werk naar beste kunnen uit te voeren. Vinden wij.

Onafhankelijkheid is key
Het KOM is er voor iedereen, omdat iedere KOM-deelnemer verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen daden. Maar dat kan pas als hij niet over de kam van het gemiddelde wordt geschoren en iedereen onafhankelijk mag zijn van een systeem dat middelt. Is die onafhankelijkheid eenmaal een feit, dan zal zich vanzelf een diversiteit ontwikkelen die herkenbaar wordt in prijs en kwaliteit. Dat doet recht aan de patiënt, die bij het KOM centraal staat. Die is per slot van rekening degene die moet kunnen kiezen.

Kortom
KOM maar gauw bij het KOM. Zodat u de bestaande regels als richtlijn kunt gebruiken en niet als dictaat. Daar wordt namelijk niemand beter van.

Vertel mij meer

Discussieer mee