Een berisping en toen?

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van uw klachtbehandeling?

Er lijkt een aantrekkelijk businessmodel ten grondslag te liggen rond klacht-behandelingen. In combinatie met een rechtsbijstandsverzekering en de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering kan daar goede munt uit geslagen worden. Daarbij valt op dat de klacht zelf helemaal niet zo’n belangrijke rol speelt. Heeft een zaak bij het Tuchtcollege geleid tot een berisping dan kan dat voor de Inspectie Gezondheidszorg een stok geven om de beklaagde nog eens extra aan de tand te voelen. Dan gaat het niet zozeer over de klacht maar over de gehele praktijkvoering met alles wat daarbij komt kijken.

Het Keurmerk Onafhankelijk Mondzorg heeft aan de hand van een aantal zaken de indruk gekregen dat zowel de IGZ als de NZa bij het publiek bekend willen staan als de bewakers van de kwaliteit en de kosten in de zorg. Het KOM stelt vast dat de uitbreiding van hun eigen apparaat en het tegemoet komen aan belangen van bijvoorbeeld het bedrijfsleven en de advocatuur veel belangrijker is.

Omdat IGZ en NZA ook nog de spelregels bepalen voor de tandartsen zal er zelfs bij de nobelste collega wel een smetje te vinden zijn. Dus: met schieten hebben ze altijd prijs!

De bereidheid onder tandartsen om maar snel te betalen is groot. Iedereen wil zo vlug mogelijk van het gezeur af. Niet alleen kassa voor deze organisaties maar ook een uitnodiging om dit soort ‘praktijken’ verder uit te bouwen.

De stressfactor bij tandartsen begint haar tol te eisen. Vroegtijdig stoppen en een burn-out zijn daarvan de signalen. Het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg roept tandartsen die hier mee te maken hebben op om zijn/haar verhaal te doen. Aan de hand van die informatie kan het patroon worden bevestigd dat het niet om de zorg gaat of het belang van de patiënt.

Tandartsen voelen zich maar al te vaak geïntimideerd. Inmiddels beschikt het KOM over een KOM-bijstandscommissie om het voor deze tandartsen op te nemen. Met de informatie uit het verleden en het heden kunnen zij zich werkelijk gesteund weten.

U kunt zich HIER melden. Een vertrouwenspersoon neemt dan contact met u op.

 

NIEUWE ADDERS ONDER HET GRAS VAN 2019

Myofunctionele therapie wordt met de bepalingen van 2019 in de ban gedaan.
Dat is geen kwestie geweest van kennis van zaken maar van goed lobbyen.

Een therapie waar veel kinderen baat bij hebben, een therapie die veel kosten kan voorkomen, is min of meer geëlimineerd uit de prestatiecodelijst. Het kan niet zo zijn dat wat mondiaal wordt gezien als een goede en verantwoorde mogelijkheid om heel wat orthodontische afwijkingen vroegtijdig te voorkomen dan wel te verminderen, in Nederland ernstig wordt belemmerd.
Innovaties van hogerhand tegenhouden die de toepassing van (lucratieve) bestaande zorgprestaties verdringen kan alleen maar te maken hebben met bestaande financiële belangen.
Niet alleen de toepassing van de relatief goed betaalbare Myobrace devices maar ook van de comfortabele maar kostbare Invisalign-therapie staan door de nieuwe NZa bepalingen zwaar onder druk.

Omdat het weinig zin heeft om dit probleem binnen Nederland aan te vechten, zo is de ervaring, heeft de Europese Academie Onafhankelijke Mondzorg (EAOM) het initiatief genomen om dit voor te leggen aan de Europese Commissie. De EAOM is opgericht door het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg en een aantal tandartsen die werkzaam zijn in andere Europese lidstaten.

Donaties voor deze zaak kunnen HIER worden gedaan bij de SOH onder vermelding van MYOBRACE CASE.

Tandartsen die dit allemaal blijvend toejuichen zijn van harte welkom bij het KOM. Zij zijn dan automatisch kandidaat-lid van de EAOM.

Discussieer mee