Het zwaard van Damocles

Uit een recente brief van de SOH aan een collega in nood:

“Met de regels die er vandaag de dag gelden (die ik beslist niet huldig) heeft de NZa een punt. Opmerkelijk is de rol die de KNMT hierbij speelt.

Onze belangenbehartigers maken niettemin deel uit van het huidige regentenregime. Het feit dat zij onze beleidsvisie niet openlijk steunt bewijst die stelling.

Zolang het verbod op een vrije onafhankelijke behandelrelatie met de patiënt van kracht blijft, zolang zal het zwaard van de NZa dan wel van de IGZ boven onze hoofden bungelen.

Zodra een tandarts ziet dat de SOH en het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) voor hem bereid is de nek uit te steken en zodra die tandarts bereid is daar ‘lid’ van te worden dan is het gauw gedaan met die knevelarijen. De SOH en het KOM zal en kan die regentenrol nimmer overnemen gelet op haar publiekelijk gestelde doelstelling.”

De beroepseed enerzijds en de bestaande regelgeving anderzijds levert bij deze of gene onherroepelijk een onhoudbare spagaat op.

Tandartsen die beweren geen probleem te hebben met de bestaande regelgeving zijn als werknemers die geen moeite hebben met een baas die hogere eisen stelt aan de praktijkvoering en meer kwaliteit eist voor lagere tarieven. Weliswaar bewonderenswaardig, maar zijn die tandartsen ook achtenswaardig als zij moeite hebben met collegae die zo’n baas niet zien zitten?

Bevrijdt u van dat zwaard. Het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg is niet uw baas. Het KOM dient. Wordt ook deelnemer van het KOM.

Met de beleidsvisie van de SOH is er ook plaats voor tandartsen die trouw willen blijven aan de voorschriften van hun ‘baas’, maar dan als richtlijnen. Iedereen die naar zijn beste kunnen en weten zijn patiënten wil behandelen is dus WELKOM.

Zodra blijkt dat een tandarts/specialist het belang van patiënten structureel schaadt, dan zal die tandarts het KOM-certificaat niet (langer) mogen voeren. De Europese Academie Onafhankelijke Mondzorg zal hiertoe in overleg met patiëntenorganisaties toetsingscriteria ontwikkelen.

Discussieer mee