Deze nieuwsbrief was een geslaagde 1 aprilgrap!

Dankzij de ruimte in de wet is het onder voorwaarden mogelijk om ruimte voor kwaliteit te scheppen. Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa, mevrouw M. Kaljouw, had al eerder aangegeven dat de regelgeving daartoe voldoende ruimte biedt.

De vlag kan eindelijk uit!

Na intensief en langdurig overleg achter de schermen kan vanaf heden april 2017 experiment voor onbepaalde tijd van start gaan. Alleen KOM-tandartsen kunnen aan dit experiment deelnemen. Zij mogen dan hun beroep uitoefenen conform de beleidsvisie van de SOH. Met andere woorden: zij kunnen dan geheel naar eigen inzicht een behandelingsovereenkomst aangaan. Is de patiënt verzekerd dan zal de zorgverzekeraar uitsluitend restitueren op basis van een specificatie met de vigerende prestatiecodes. De zorgverzekeraar gaat daarbij uit van de NZa-tarieven en bepalingen. Van terugvorderingsacties is dan geen sprake meer. Het enige criterium is een akkoord van de patiënt conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De SOH heeft daarbij de toezegging gedaan nog dit jaar met kwaliteitscriteria te komen die in 2018 moeten worden geïmplementeerd ten behoeve van de evaluatie van het experiment. Hiertoe zal de Europese Academie Onafhankelijke Mondzorg (EAOM) versneld worden opgericht. De KOM-deelnemer is daar automatisch lid van en heeft als zodanig inspraak.

Discussieer mee