KOMt allen tezamen!
Gepubliceerd op: 18 december 2017

De toekomst van de mondzorg wordt bepaald door wat ontdekt en ontwikkeld wordt door eigenzinnige mensen met een hang naar verbetering. Deze toekomst ziet er somber uit wanneer de regelgeving onneembare barrières opwerpt.

Met het oog op 2018
Gepubliceerd op: 22 november 2017

Wat heeft het KOM nog niet bereikt? Geen wettelijke ruimte om de best mogelijke mondzorg te kunnen bieden. Geen legitimatie om af te wijken van de NZa-bepalingen ook al zou een patiënt dat willen.

Een sigaar uit eigen doos alleen nog voor gekke Henkies
Gepubliceerd op: 11 oktober 2017

Beste vakgenoten, De laatste nieuwsbrief heeft nogal wat commotie veroorzaakt met name over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Velen van u ontvangen weer een voorstel tot verlenging van uw AOV van Movir, Interpolis of een andere verzekeraar.

De Europese Academie Onafhankelijke Mondzorg (EAOM) verlost tandarts van regeldruk
Gepubliceerd op: 4 september 2017

Deze zomer is goed geweest om te komen tot een ontluisterende conclusie: de tandarts zou de problemen van de werkstress niet moeten oplossen maar de overheid. Zijn beroepsorganisatie blijft maar aankloppen bij de regering en de druk op de tandarts blijft maar toenemen.

Populisme verraadt professie en patiënt
Gepubliceerd op: 19 juni 2017

KEN UW GESCHIEDENIS WEET WAT UW ECHTE BELANG IS EN WIE DAAR VOOR OPKOMT Hieronder in vogelvlucht de stappen die gezet zijn om de tandheelkundige professie ondergeschikt te maken aan een centrale regelgeving in het belang van het bedrijfsleven, de beroepsorganisaties en de bureaucratie.

DE VLAG BLIJFT IN TOP!
Gepubliceerd op: 11 mei 2017

1 april was een serieuze grap Zie hier de respons op onze 1april brief De behoefte aan KOM is evident. Zie hier hoe de enquête is ingevuld. Gelukkig hebben veel tandartsen gevoel voor humor. Dat duidt dus op het vermogen tot zelfrelativering.

Tandartsen van Nederland, LET OP!
Gepubliceerd op: 10 mei 2017

De herregistratie in het kader van de wet BIG is voor orthodontisten juridisch onhoudbaar en aanvechtbaar. Het ligt in de lijn van de verwachting dat dit straks ook voor tandartsen gaat gelden.

Deze nieuwsbrief was een geslaagde 1 aprilgrap!
Gepubliceerd op: 1 april 2017

Dankzij de ruimte in de wet is het onder voorwaarden mogelijk om ruimte voor kwaliteit te scheppen. Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa, mevrouw M. Kaljouw, had al eerder aangegeven dat de regelgeving daartoe voldoende ruimte biedt.