Kwaliteit wordt weer de norm

NZa berekeningen
De NZa heeft zich in de zaak Chris Kappers weer knap hard gemaakt voor het vaste eenheidsverrichtingentarief. Dat tarief zal om de drie jaar naar beneden worden bijgesteld. De NZa komt hier door middel van allerlei berekeningen op uit. Zo lang de NZa aannemelijk kan maken dat al die berekeningen rechtmatig zijn, zal de rechter ook collega Kappers moeten teleurstellen. Het valt niet onder de taak van de rechter om de fnuikende gevolgen van deze systematiek te betrekken bij zijn vonnis. Maar de kwalijke gevolgen voor de mondzorg zullen niet uitblijven.

Kwaliteit en betrouwbaarheid komen in het geding
Het tarief wordt voortdurend ‘gemiddeld’ en de eisen worden met reglementen en protocollen aangescherpt. Dit heeft tot gevolg dat een hogere productie noodzakelijk is, in de mond en/of op papier. Zo is de patiënt dan het kind van de rekening. En de arbeidsvreugde neemt af.

We zijn dus niet wijs als we blijven vasthouden aan deze systematiek! De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening roept de KNMT en de ANT op om openlijk afstand te nemen van deze heilloze systematiek, WANT DIE ZAL DE PROFESSIE OPBREKEN.

Krachtig signaal
Als professie kunnen wij een krachtig signaal afgeven door KOM-tandarts te worden! KOM staat voor Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg. Waarom? Als tandarts geef je daarmee aan dat het roer echt om moet. Om kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen.

Begin het nieuwe jaar mooi: KOM en schrijf u vandaag nog in!

Discussieer mee