Mondzorg wordt splijtzwam

De mondzorg staat op het punt een splijtzwam te worden. Nu de nieuwe minister van VWS ruim baan heeft gegeven voor de mondhygiënist, zal de verdeeldheid verder toenemen. Maar dat is nog niet alles. Een data-analyse van een grote zorgverzekeraar zou significante verschuivingen vertonen in het declaratiegedrag van tandartsen. Een bevolkingsonderzoek op beperkte schaal zou aantonen dat zowel de kwaliteit, als de verwaarlozing van de zorg voor de mond in de lagere sociale klasse zorgwekkend is. Voor de NZa zou dit reden zijn om een aantal beleidsvoorstellen uit te werken die vermoedelijk al in 2019 hun beslag moeten vinden.

Nep-patiënten
Uit onze besprekingen met de NZa is gebleken dat ze wel degelijk ruimte wil inbouwen voor kwaliteit en innovatie. Maar gelet op het geringe aantal KOM-deelnemers dat meer ruimte wil voor kwaliteit, gaat hun grootste zorg uit naar dat deel van de beroepsgroep dat meer gericht is op de omzet. Of er bewust gelekt wordt weten we niet, maar er zouden door zorgverzekeraars mensen worden ingehuurd die verschillende praktijken bezoeken en zich dan voordoen als patiënt. Deze nep-patiënten zouden dan data op kunnen leveren om te gebruiken voor nieuwe richtlijnen. Er zou ook gekeken worden naar de mogelijkheid om op afstand met behulp van de digitale mogelijkheden de toestand voor en na de behandeling te controleren. Andere maatregelen zullen geen verassing zijn zoals verdere clustering, afschaffing van prestaties die slechts een moeilijkheidsgraad inhouden, zoals de gecompliceerde extractie of het moeizaam verwijderen van een gegoten restauratie. Maar ook het maximeren van het aantal te nemen foto’s of het aantal evaluaties zou een optie zijn. Nog even en tandartsen moeten een bewakingscamera in hun behandelkamers hangen om hun handel en wandel vast te leggen.

Verdacht in de media

Om een gunstig klimaat te scheppen voor dit soort maatregelen, wordt in de media ruimte gereserveerd voor suggestieve en insinuerende artikelen. Zie bijvoorbeeld het AD en het NOS Journaal over ‘te veel röntgenfoto’s bij kinderen’. De macht financiert de media. Minder foto’s op jaarbasis levert zorgverzekeraars ettelijke miljoenen op. Deze verdachtmakingen zullen ongestoord doorgang blijven vinden. Onze beroepsorganisaties beperken zich tot verontwaardiging. Ze weigeren in te zien dat die extra maatregelen een rechtstreeks gevolg zijn van het bestaande beleid. Daarmee bewijzen ze geen dienst aan al die tandartsen die goed werk willen leveren en daar ruimte voor opeisen.

Wilt u iets doen?
Aan het KOM zal het niet liggen. U bent welKOM. Schouder aan schouder staan voor ruimte en voor kwaliteit maakt ons sterk.
Het KOM gaat voor wat goed is en prikt door wat mis is. Wilt u niet lijdzaam afwachten, maar meepraten en uw beroep zo goed mogelijk uitoefenen? Kom dan naar het KOM-seminar ‘Ruimte voor kwaliteit’ op vrijdag 5 oktober 2018. Dan hoeft u later geen spijt te hebben dat u niks gedaan heeft.

Discussieer mee