Met het oog op 2018

Wat heeft het KOM nog niet bereikt?

  1. Geen wettelijke ruimte om de best mogelijke mondzorg te kunnen bieden.
  2. Geen legitimatie om af te wijken van de NZa-bepalingen ook al zou een patiënt dat willen.

Dus bent u nog steeds afhankelijk van een gemiddelde als norm, die jaarlijks lager wordt bij een gemiddeld hogere productie.

HOOFDZAKEN
Omdat de top en directie Mondzorg van de NZa onze opvatting deelt, dat met het huidige beleid de kwaliteit daalt en de kosten stijgen, heeft het KOM het volgende al wel bereikt:

  1. De NZa wil onder voorwaarden ruimte maken voor een PILOT met deelnemers die zijn vrijgesteld van de bestaande tariefbepalingen
  2. De NZa steunt nu het PLAN van KOM, omdat voldaan wordt aan de voorwaarden van transparantie, kwaliteit, duurzaamheid en waarborging.
  3. De NZa geeft met die steun in de rug opdracht dit PLAN voor te leggen aan een zorgverzekeraar voor hun toestemming
  4. De zorgverzekeraar VGZ heeft het KOM-PLAN positief ontvangen en wil dit samen met KOM verder uitwerken.
  5. De organisatie van het PLAN en die van de deelnemers zijn inmiddels in kaart gebracht en gepresenteerd aan de NZa.

Na een akkoord van de NZa en VGZ zal uiteindelijk VWS het KOM-PLAN nog moeten goedkeuren.

EXTRA: de EAOM
SOH/KOM in samenwerking met collegae binnen de Europese Unie heeft de Europese Academie voor Onafhankelijke Mondzorg opgericht. Hiermee is de KOM-deelnemer niet meer zo afhankelijk van de Nederlandse regelgeving voor zover die in strijd is met de Europese regelgeving.

BIJZAKEN
Naast het opkomen voor het belang van ruimte voor kwaliteit in de mondzorg zijn er ook nog financiële belangen te verdedigen. Omdat SOH/KOM over diverse aanwijzingen beschikt, die de belangen schaden, zijn de volgende acties ondernomen:

  1. Een onderzoek naar geldstromen binnen Achmea. Dit leidde tot een aangifte bij de NZa. (LINK)
  2. Een onderzoek naar het beheer van de pensioengelden bij het SPT. Dit leidde tot een verzoek om een nader boekenonderzoek bij het SPT.
  3. De ontdekking dat er onnodig hoge premies worden gevraagd voor een AOV. Voor KOM-deelnemers is er inmiddels een veel voordeliger en beter alternatief. (Dat scheelt hen duizenden euro’s per jaar!)

Extra voordeel bij een eventuele klachtbehandeling bij het KOM: Alleen over de kwaliteit wordt geoordeeld niet over codes/tarieven.

Wilt u het bestaande beleid niet meer financieren en al in 2018 onder dat juk uit?
Geen enkele andere organisatie biedt zijn diensten zo duidelijk, zo transparant en zo voordelig aan.

Discussieer mee