De Europese Academie Onafhankelijke Mondzorg (EAOM) verlost tandarts van regeldruk

Deze zomer is goed geweest om te komen tot een ontluisterende conclusie: de tandarts zou de problemen van de werkstress niet moeten oplossen maar de overheid. Zijn beroepsorganisatie blijft maar aankloppen bij de regering en de druk op de tandarts blijft maar toenemen.

Struisvogels gaan ervan uit dat ze niet gezien worden als ze de kop in het zand steken. Tandartsen met het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg hebben oog voor wat er gaande is. Zij gaan ervan uit dat niet de overheid maar alleen zij het probleem van de kosten en de kwaliteit moeten oplossen.

Wat te doen als de overheid oplossingen om tot een betere kwaliteit te komen tegenhoudt?

Nederland is het enige land in Europa dat mogelijke oplossingen in de weg staat. Om die reden is de Europese Academie Onafhankelijke Mondzorg (EAOM) opgericht.

De EAOM heeft een publiekrechtelijke status volgens het Europees recht. Dat betekent:

  1. De EAOM kan rechtstreeks om advies vragen bij de Europese Commissie. Dat advies is voor de Nederlandse overheid bindend.
  2. Leden van de EAOM kunnen hun bezwaren rechtstreeks voorleggen aan het Europese Hof en behoeven zich niet meer te richten tot het College van Beroep voor het bedrijfsleven of elk nationaal rechtscollege binnen de EU.
  3. De EAOM en haar leden kunnen zich beroepen op het recht op het vrije verkeer van diensten en producten.
  4. De leden van de EAOM kunnen zich beroepen op het recht om overeenkomsten aan te gaan met patiƫnten zoals die ook elders in Europa aangegaan mogen worden.
  5. De EAOM is het enige middel om de doelstellingen van de SOH ook in Nederland gelegaliseerd te krijgen.

Naast deze belangrijke juridische doelstellingen zal de EAOM een klimaat scheppen dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de mondzorg stimuleert en bevordert.

KOM bij het KOM! U bent dan direct aspirant-lid van de EAOM. Zo draagt u rechtsreeks bij aan een succes waar de hele beroepsgroep naar uitziet.

KOM-tandartsen voldoen aan de Wkkgz (De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en kunnen gebruik maken van zeer voordelige diensten en producten waaronder die van de AOV.

Discussieer mee