De toekomst van de mondzorg ligt in onze handen of toch niet?

Waarde beroepsgenoten,

Wanneer u de vakbladen erop naslaat is het toch ongelofelijk mooi wat er allemaal kan. We kunnen met recht trots zijn op zoveel toewijding, werklust en resultaten.

Wij roepen u op om niet de oren te laten hangen naar de instanties die de toekomst van de mondzorg in de weg staan.

Welke organisatie pleit voor het recht om zonder risico voor boete en straf te doen wat nu al kan?
Dit staat u allemaal nog te wachten als u zich blijft aanpassen:

 •        U krijgt een motivatie- verantwoordingsplicht opgelegd.
 •        U moet verklaren waarom u wat wel gedaan heeft en wat niet.
 •        U zult op camera moeten gaan vastleggen wat er uit uw handen komt.
 •        U zult voor alles en nog wat machtigingsverzoeken moeten indienen ook voor zorg die niet verzekerd is.
 •        U zult bij voortduring bewijsstukken moeten overleggen van materiaal en techniekkosten.
 •        Klachten over de behandeling worden bij de klachtbehandeling steeds meer klachten over uw rekening.
 •        Ze ruilen u liever in voor lager geschoolde en dus goedkopere hulpkrachten.

Dit staat u te wachten als u toetreedt tot het KOM:

 •        U financiert dan geen symptoombestrijding meer
 •        U zet in op een organisatie die gaat voor uw recht op onafhankelijkheid
 •        U wordt vertegenwoordigd door collegae die daar zelf ook geld in steken
 •        U wordt deelgenoot van een KOM-gezelschap dat hoop biedt
 •        U kunt dat al ervaren op het hoopgevend symposium van 13 april 2018

Wilt u een indruk over hoe de SOH en het KOM zich opstellen naar de instanties die het nu nog voor het zeggen hebben? Ga dan naar deze link (SOH/DOSSIER)

Is 2018 ook voor u het jaar dat u zegt en nu is het klaar!?

Steun het werk van de SOH of wordt dit jaar nog KOM-deelnemer

Discussieer mee