Professie, pas op je tellen!

In bijna alle sectoren openbaren zich praktijken, die de wenkbrauwen doen fronsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aan het licht gekomen vervalsingen van medisch onderzoek. Deze ontsporingen hebben een relatie met de bestaande regelgeving en protocollen. Sterker nog, ze worden er door uitgelokt.

Volgens de ethicus en filosoof professor Paul van Tongeren hebben die regels en protocollen een de-humaniserend effect op het eigen handelen en holt de kwaliteit daardoor achteruit. ‘Met name in het onderwijs en de zorg’, zo stelt hij in zijn artikel WAT NIET IN GELD UITGEDRUKT KAN WORDEN, VERDWIJNT.
Zie artikel ´De ethiek vervliegt in het bedrijfsleven´ in Trouw van 16 januari j.l.

In de mondzorg is het niet anders. Zo wordt bij tijd en wijle de hele tandheelkundige professie in een kwaad daglicht gesteld. En wat doen de ANT en de KNMT hieraan? Waarom hebben wij als tandartsen zo weinig inspraak in het beleid en waarom worden onze belangen niet effectief behartigd? Waarom worden de problemen niet bij de kern aangepakt?

Met het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) kan daar verandering in komen. Een KOM-tandarts staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid, tijd, aandacht en maatwerk in de tandheelkundige zorg. Maar hoe zorgt het KOM er dan voor dat er tegelijkertijd broodnodige veranderingen gaan komen?

Bezoek het KOM-forum op donderdag 17 maart in het Singer te Laren. Een avondvullend programma over kwaliteit, ethiek en esthetiek. U kunt daar en dan zien en begrijpen dat een keerpunt in het Nederlandse mondzorgbeleid voor iedereen alleen maar goed is!

Discussieer mee