KOMt allen tezamen!

De toekomst van de mondzorg wordt bepaald door wat ontdekt en ontwikkeld wordt door eigenzinnige mensen met een hang naar verbetering.
Deze toekomst ziet er somber uit wanneer de regelgeving onneembare barrières opwerpt.

Wanneer collega’s innovaties toepassen onder gebruikmaking van de bestaande regelgeving dan lopen zij grote risico’s, zeker in het licht van de nieuwe wet Wkkgz.

Het KOM heeft tot nu toe ruim 100 collegae weten te bereiken, die het belang van ruimte voor kwaliteit in de regelgeving onderschrijven.
Kijk ook eens naar de documentaire die Canvas heeft uitgezonden.
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/burning-out/2016/burning-out-s2016/.
U weet dan dat u goed zit bij het KOM.

Het KOM heeft het voor elkaar gekregen dat ook de NZa inziet dat het huidige beleid geen prikkels heeft om kwaliteit na te streven. De NZa laat echter weten dat zij niet anders kan dan zich te houden aan de wettelijke voorschriften.

Het KOM is ervan overtuigd dat niet de overheid maar de professie de toekomst van de tandheelkunde bepaalt en dat de professie die ruimte om die reden dient op te eisen.

Het KOM nodigt dan ook iedere tandarts uit dat te doen door:

  • Zijn eigen beroepsorganisatie daartoe aan te sporen, of
  • KOM-deelnemer te worden

Het grote voordeel van het KOM-deelnemerschap is gebaseerd op 3 fundamenten:

  • KOM-deelnemers weten exact waar we ons hard voor maken. (Zie beleidsvisie SOH LINK).
  • KOM-deelnemers vallen onder een klachtregeling die met name gericht is op de kwaliteit van hun geboden zorg (zie Wkkgz volgens KOM LINK).
  • KOM-deelnemers zijn automatisch kandidaat-lid van de Europese Academie Onafhankelijke Mondzorg, de EAOM. De EAOM is de enige vereniging in Nederland die rechtstreeks bezwaar kan aantekenen bij de Europese Commissie voor wat betreft nieuwe regelgeving in Nederland en andere lidstaten, waarvan het advies bindend is voor de desbetreffende overheid. (Zie statuten EAOM LINK).

Wat bij KOM bijzaken zijn, maar ondanks dat in veel gevallen zelfs beter en voordeliger, dat zijn de diensten en producten voor uitsluitend KOM-deelnemers. (Al gauw vele duizenden euro’s per jaar minder premie voor een AOV LINK).

Leg alles nog eens goed op uw weegschaal en kijk niet alleen naar de prijs, maar kijk ook naar de toekomst en het belang van stressvrij werken.

SOH / KOM / EAOM  
staat voor een nek die voor u en uw patiënten wordt uitgestoken.

Discussieer mee