SOH | Stichting Onafhankelijke Hulpverlening

  OPEN

  Stel dat het Nederlandse zorgsysteem een gezicht heeft, hoe zou dat er dan uit zien?

  Hoort u bij de minderheid? Gefeliciteerd! De meerderheid wordt nooit kampioen. De minderheid gaat voor kwaliteit en integriteit in de ruimste zin en dus voor het recht op onafhankelijkheid. Daar moet je wat voor over hebben.

  De SOH heeft de film OPEN aangeboden aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS. Met deze film wil de SOH een duidelijke boodschap overbrengen: “De belangrijkste waarden in de zorg zijn het recht op een onafhankelijke relatie tussen hulpvrager en hulpverlener, keuzemogelijkheden en de vrijheid om te kiezen”.

  De SOH gaat voor kwaliteitsbeleid in de Nederlandse zorg, om te beginnen bij de tandheelkunde. Het huidige beleid schaadt vertrouwensrelaties, drijft de kosten op, speelt hulpverleners tegen elkaar uit en zet aan tot productie en oneigenlijk gebruik.

  De SOH heeft een beleidsvisie ontwikkeld die deze waarden waarborgt en die eenvoudig kan worden ingevoerd. Deze visie is niet in het belang van o.a. overheidinstanties en zorgverzekeraars en kan alleen worden gerealiseerd met een massale inzet van zowel de tandheelkundige hulpverleners en de patiênt.

  Met de film OPEN heeft het zorgsysteem een gezicht gekregen. Niemand is gediend met zo’n gezicht. Daarom is de SOH gestart met de petitie ´Mondigheid over eigen mond´. Onderteken vandaag nog de petitie op Petities.nl, meer dan 2.000 mensen gingen u al voor!

  ONDERTEKEN PETITIE

  OPENheid leidt tot verbetering van kwaliteit

  Op de website van de SOH wordt openheid van zaken gegeven:

  Wilt u de best mogelijke zorg waarborgen? Steun en sponsor dan de SOH met uw donatie!

  Deel deze pagina met uw collega´s, vrienden en kennissen en help ons de film OPEN te verspreiden via uw sociale media netwerk (klik hieronder op de sociale media iconen om deze pagina te delen):