VvAA Jubileumsymposium

Op het jubileumsymposium, vanwege de 90ste verjaardag, van de VvAA met ruim 1.200 gasten werd het maar al te duidelijk: Vertegenwoordigers van de koepels betoonden zich bezorgd. Het kan zo niet doorgaan. Toenemende regeldruk en bemoeizucht en veel burn-out onder hulpverleners

Twee prachtige boeken werden bij het weggaan meegegeven:

  • ‘Zo werkt de zorg in Nederland’. Een kaartenboek van regels en regelingen, relaties en functies. De huidige organisatiestructuur in kleurrijke beelden en getallen.
  • ‘Time to Care’ was het andere boek. De auteur, dr. Robin YOUNGSON uit Nieuw Zeeland had daarover een voordracht gehouden. Steeds meer zorgverleners zie je hun bezieling kwijtraken in ruil voor depressie en verslaving. Onnodig veel meer wordt er dan geleden, zowel door dokters als patiënten. Op innemende wijze reikte Youngson een aantal adviezen aan om weer bezield te kunnen functioneren.

De twee boeken bijten elkaar niet, maar laten wel een verband zien: een verstikkend regelnetwerk vanuit een calculerend verstand tegenover zorg vanuit een kloppend hart.

Er is een bezield beleid nodig om verdere ‘ontzieling’ te voorkomen. De beleidsvisie van de SOH is daar een voorbeeld van!

Discussieer mee