Twijfels over congres Praktijkorganisatie Anno Nu

Aan de intitiatiefnemers van het congres Praktijkorganisatie Anno Nu,

KNMT, Medisch Ondernemen en VVAA zijn een samenwerking aangegaan om de tandarts bij te staan bij het leveren van kwaliteit en service in het licht van de huidige wet- en regelgeving.

Bij de introductie van het congres Praktijkorganisatie Anno Nu wordt het volgende gesteld:

´De regelgeving en richtlijnen zijn niet allemaal even eenduidig. Hierdoor wordt implementatie in de praktijk soms complex, onoverzichtelijk en moeilijk uitvoerbaar. Waar moet u beginnen? Hoe kunt u deze kluwen van regels naar uw hand zetten?´

De SOH wil de KNMT in dat verband wijzen op de beleidsmatige gevolgen van het effectief inzetten van de geleerde vaardigheden. Het zorgbeleid anno nu wordt immers gebaseerd op cijfers uit het verleden. De SOH stelt zich voor dat dit opschroeven van de effectiviteit in ‘praktijk doen’ de druk en de spanning binnen de professie opvoert.

Kwaliteit en service is niet alleen tijd en aandacht voor de patiënt, maar ook ‘onthouding’. Met andere woorden de KNMT zou haar invloed dus ook moeten aanwenden om het zorgbeleid anno nu te veranderen, opdat praktiserende tandartsen niet kunnen worden uitgespeeld tegen ondernemende praktijkhouders met dienstdoende mondzorgproducenten.

Bij de introductie van het congres staat ook dit:

´Niet alleen de overheid en de zorgverzekeraar verwachten transparantie en kwaliteit, ook de patiënt hecht in toenemende mate waarde aan service en kwaliteit.´

De SOH had graag gezien dat hier het volgende had gestaan: De patiënt hecht in toenemende mate waarde aan service en kwaliteit. De beroepsorganisaties moeten daarom voor een transparant beleid gaan dat daar aan tegemoet wordt gekomen. Overheid en zorgverzekeraars zal duidelijk moeten worden gemaakt dat het beleid anno nu die kwaliteit ondermijnt.

De SOH heeft daartoe een beleidsvisie ontwikkeld. Graag wil het bestuur vernemen of de KNMT deze visie wil overnemen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Onafhankelijke Hulpverlening

Discussieer mee