Brief aan wetenschappelijke verenigingen tandheelkunde

Geachte collegae,

Hierbij vragen wij uw ernstige aandacht voor het volgende:

Met de IGZ en de NZa zit de tandarts in de tang.
De hoogste eisen worden door de IGZ gesteld en de NZa zal de komende jaren gebruik gaan maken van een ondeugdelijke methode om de tarieven systematisch lager bij te stellen. Dat zal een zware wissel trekken op de beroepsuitoefening.

Van meet af aan is er bij de belangenbehartiging gefocust op het tarief. Dit heeft nog nooit tot enig tastbaar resultaat geleid. Vanuit maatschappelijk en politiek standpunt is dat volkomen begrijpelijk. De crisis wordt nu gebruikt om de duimschroeven bij de praktijkuitoefening verder aan te draaien. Het patiëntenbelang zal hierdoor ernstig worden geschaad.

De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening heeft vanaf haar oprichting in 1986 altijd de focus gehad op de waarde van het recht op een onafhankelijke relatie met de patiënt en gewaarschuwd voor de gevolgen van het principe van het UPT.

De SOH is met ingang van september 2013 nieuw leven ingeblazen.
Tijdens het Kostprijsonderzoekdebat in Arnhem heeft de SOH zich gepresenteerd. De NMT en de ANT hebben daar met instemming op gereageerd.

Het is van het grootste belang dat de patiënt wordt geïnformeerd over de gevolgen van het huidige beleid en dat een ander beleid vooralsnog verboden is. Voorts zal zowel de patient als het publiek bekend worden gemaakt met onthullende resultaten van een forensisch onderzoek bij diverse beleidsbepalende zorginstanties.

Om de patient te kunnen informeren is het van belang dat zo veel mogelijk tandartsen zich registreren op de site van de SOH. De media zijn hiertoe noch geschikt noch bereid. Om zowel de kwaliteit als de schaal van onze inzet te vergroten zijn donaties en steun onontbeerlijk.

Daarom vragen wij u of u ons daarbij kunt en wilt helpen.

Hiertoe kunt u contact opnemen met Carolien Brouwer (06-3169 3169). U kunt voor meer informatie de site van de SOH bezoeken en u kunt deze mail uiteraard ook forwarden naar uw leden, opdat zij zelf dit belang kunnen bepalen.

Alvast met onze dank en vriendelijke groet,

Het bestuur van de SOH,
Herman van Nouhuys, voorzitter
Hans Beekmans, secretaris
Joop van den Hemel, penningmeester.

Discussieer mee