SOH | Stichting Onafhankelijke Hulpverlening

Zorgverzekeraars

Bij zorgfraude wordt direct gedacht aan dokters die malverseren. In tijden van crisis gaat de hand op de knip en groeit de behoefte om gaten in de begroting te dichten. Zo zullen zorgverzekeraars niet alleen scherper toezien op het declaratiegedrag van dokters, maar zij zullen ook de rechten van verzekerden beperken. Op hun beurt zullen verzekerden zorg uitstellen en zelfs afstellen. Hoe zullen dokters gaan handelen om aan hun verplichtingen te kunnen blijven voldoen?

Beklaagdenbank

In de media gaat alle aandacht uit naar het gedrag van de dokter. Hij wordt in de beklaagdenbank geplaatst. Hij is de boosdoener. Hij rommelt met de administratie. Hij doet onnodige handelingen. Kortom, het is de dokter die verkeerd is. De media, de zorgverzekeraars en de overheid spelen elkaar in deze de bal toe.

Wist u dat..
  • tandartsen een economisch delict begaan als zij per uur rekenen ook al is het maar 1 euro?
  • voor alle tandartsen dezelfde wettelijke tarieven gelden ook al is het verschil in kwaliteit meer dan 100%?
  • veel doen veel meer oplevert dan goed doen?
  • een lager tarief rekenen strafbaar was bij de invoering van de Wet Tarieven Gezondheidszorg?
  • de Overheid aan de hand van het verleden en waarschuwingen vanuit de professie weet wat de gevolgen zijn van haar beleid namelijk meer kosten en lagere kwaliteit?
  • en dat lobbyende toeleveranciers daar wel bij varen?
  • het ministerie van VWS een aangifte van structurele fraude van een ziekenfonds gewoon onder de pet houdt?
  • belasting betaald moet worden over gratis geboden tandheelkundige zorg?
SOH

De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) is in het leven geroepen om onder meer te vertellen wat er werkelijk aan de hand is in de gezondheidszorg in het algemeen en de tandheelkunde in het bijzonder. Dat daarbij het belang van patiënten ondergeschikt is aan het belang van niet-zorgverleners.

Registreer nu!

Registreer u nu bij de SOH, dan kunnen wij u de komende tijd informeren over wat de media nalaten!

Registreer