SOH | Stichting Onafhankelijke Hulpverlening

Uw mening van essentieel belang

Uw antwoord op de volgende vragen zijn voor ons allemaal van essentieel belang. De uitslag en de betekenis van die uitslag zal in de volgende nieuwsbrief worden gepubliceerd.

Het invullen van de onderstaande enquête neemt slecht enkele minuten van uw tijd in beslag. De enquête is anoniem en de gegevens uit de enquête worden derhalve anoniem verwerkt. Informatie uit de enquête is daarom nergens te herleiden tot personen.