SOH | Stichting Onafhankelijke Hulpverlening
Het beleid in de mondzorg is in handen van bureaucraten en ‘geldmanagers’. Fraude en kwaliteitsverlies zijn daarvan het gevolg. Met de beleidsvisie van de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening kan daar een einde aan komen.
Deze petitie is gericht aan:
De leden van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wij:
Stichting Onafhankelijke Hulpverlening namens Nederlandse ingezetenen
Hebben het volgende geconstateerd:
Patiënt wordt kind van de rekening. Integriteit van de tandarts wordt ondermijnd. De mondzorg staat bloot aan een verdeel- en heersbeleid. Dit verhoogt de kosten, verlaagt de kwaliteit en schaadt de arts-patiëntrelatie.
  1. Met de wet BIG mogen ook niet tandartsen tandheelkunde verrichtingen doen.
  2. De Tweede Kamer zal met de afschaffing van artikel 13 een einde maken aan de vrijheid van artsenkeus.
  3. De Tweede kamer wil de zorgverzekeraar verantwoordelijk stellen voor de kosten en de kwaliteit in de zorg.
  4. De zorgverzekeraar heeft noch de mankracht noch de mogelijkheid (deskundigheid) om op kwaliteit in te kopen, heeft dat dan ook nog nooit gedaan.
  5. De Nederlandse Zorgautoriteit hanteert een prijsbeleid met ondeugdelijke en intimiderende middelen.
  6. De Inspectie Gezondheidszorg schroeft de praktijkeisen op aan de hand van richtlijnen die  vanuit de commercie tot stand komen.
  7. Zorgverzekeraars genereren hun winsten met het aanbieden van ondoorzichtige polissen, door hulpverleners onder druk te zetten en de premies te verhogen.
Wij verzoeken derhalve:
De druk van het huidige systeem in de mondzorg op te heffen door middel van een beleid zoals voorgesteld door de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening. Met dit beleid wordt de kwaliteit gestimuleerd en worden de kosten beteugeld. De verantwoordelijkheid ligt dan weer waar die hoort: bij de hulpvrager en de hulpverlener. Wanneer u hieronder op de knop ´Onderteken petitie´ klikt, wordt u automatisch doorverwezen naar Petities.nl voor ondertekening.
Onderteken petitie